EN

mould {substantiv}

volume_up
1. konstruktion
2. tryckteknik, brittisk engelska, bildligt
mould
volume_up
typ {utr.} [bild.]
3. brittisk engelska, bildligt
The European Union should resist the temptation to 'mould ' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
Europeiska unionen borde stå emot frestelsen att? forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
mould
4. brittisk engelska
They cannot all fit into a single mould and be dealt with in one debate.
Det är inte möjligt att de kan rymmas i samma form och i en debatt.
We have our doubts about the technical mould in which the reforms are now being cast.
Vi känner stor tvekan inför hela den tekniska form som reformerna nu stöps i.
Free citizens cannot trust in a policy that casts everyone in the same mould and turns the electorate into mere consumers.
Fria medborgare kan inte lita på politiken som stöper alla människor i samma form och förvandlar myndiga medborgare enbart till konsumenter.
mould (även: dirt, dust, earth, ground, land, mold, soil, world)
mould (även: earth, loam, mold, soil)
mould (även: mold)
For my main course, a Bogart special with everything, including the mould.
Till huvudrätt vill jag ha en Bogart specialare med allt på, inklusive mögel.
mould (även: die)
mould (även: mold)
mould (även: mold)
mould (även: mold)
mould (även: mold)

Användningsexempel för "mould" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have our doubts about the technical mould in which the reforms are now being cast.
Vi känner stor tvekan inför hela den tekniska form som reformerna nu stöps i.
EnglishFor my main course, a Bogart special with everything, including the mould.
Till huvudrätt vill jag ha en Bogart specialare med allt på, inklusive mögel.
EnglishThese are the people around whom you want to mould your foreign policy on energy.
Det är dessa människor runt er som ni vill ska prägla er utrikespolitik på energiområdet.
EnglishWe shall mould this fragmentation into rules so that the fragmentation is the same for all.
Vi måste omforma denna fragmentering till regler så att den blir lika för alla.
EnglishThis ready-made mould for meetings could be used for our relations with any other country.
Denna kopia av en sammanträdeskalender skulle kunna stämma in på många länder.
EnglishSo let Britain be a positive partner, cast in the European mould.
Så låt Storbritannien vara en positiv partner som är stöpt i den europeiska formen.
EnglishThey cannot all fit into a single mould and be dealt with in one debate.
Det är inte möjligt att de kan rymmas i samma form och i en debatt.
EnglishWhat type of person do schools mould and for what sort of society?
Vilket slags människor utbildar skolan, och för vilket slags samhälle förbereder den dem?
EnglishThe ceramic industries use plaster casts to mould their products.
Inom keramikindustrin använder man gipsavgjutningar för att göra tryck på sina produkter.
EnglishThey only want to listen to those parts of civil society that fit into the federalist mould.
Man vill bara lyssna på dem från det civila samhället som passar in i den federalistiska mallen.
EnglishLet us dare to break the mould of national self-interest; let us dare to adopt a more European approach.
Allt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
EnglishIt has helped to mould Europe’s culture and history.
Landet har bidragit till att forma Europas kultur och historia.
EnglishHere too, we have already drafted precise proposals, which we intend to pour into a legal mould in July.
Också på denna punkt har vi redan utarbetat konkreta förslag, som vi planerar att utforma som rättsakt i juli.
EnglishVery well, it is a fungicide, it kills off mould.
OK, detta är en antikryptogam, ett antimögelmedel.
EnglishThe European Union should resist the temptation to 'mould' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
Europeiska unionen borde stå emot frestelsen att ?forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
English   Mr President, I am not going to break the mould because I too support the idea of rejecting this proposal.
   – Herr talman! Jag kommer inte att avvika från mönstret eftersom även jag stöder tanken att förkasta förslaget.
EnglishThe European Union should resist the temptation to 'mould ' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
Europeiska unionen borde stå emot frestelsen att? forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
EnglishAre we going to have nothing more to report than the fact that we are still stuck in a mould of old political contradictions?
Får vi där endast berätta att vi fortfarande sitter fast i de gamla politiska motsättningar som finns.
EnglishCoordination must be based on co-operation between differing countries, and not on their being forced into a single mould.
Denna samordning måste grundas på samarbete mellan dem som är annorlunda och inte på en större likriktning.
EnglishThese plastics are used to mould, for example, housings for computers and as packaging for electronic appliances.
Dessa plaster används till exempel för att gjuta skydd för datorer, och som förpackningar för elektroniska apparater.

"mould growing" på svenska

mould growing
Swedish
  • mögel växer
  • mögelodling
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.