"motorcycle" - Svensk översättning

EN

"motorcycle" på svenska

volume_up
motorcycle {substantiv}
EN

motorcycle {substantiv}

volume_up
motorcycle (även: bike, chopper, cycle, motorbike)
A motorcycle, however, is a very different product from a car in technical terms.
En motorcykel har emellertid i tekniskt avseende stora skillnader jämfört med en bil.
BMW have had a motorcycle equipped with a catalytic converter on the market for a long time.
BMW har sedan länge en motorcykel på marknaden med en katalysator.
As your attorney, I advise you to buy a motorcycle.
Som din advokat, råder jag dig att köpa en motorcykel.

Användningsexempel för "motorcycle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA motorcycle, however, is a very different product from a car in technical terms.
En motorcykel har emellertid i tekniskt avseende stora skillnader jämfört med en bil.
EnglishAdmittedly, you once arrived late, but I did not send the motorcycle escorts for you.
Visserligen kom ni sent, men jag skickade inte motorcykeleskorterna för att hämta er.
EnglishGet me an SUV, a minivan, a bus, a scooter... a motorcycle, or a rickshaw.
Ge mig en stor bil, en minivan, en buss, en scooter... en motorcykel, eller en lådebil.
EnglishMotorcycle drivers are 16 times more likely to be involved in accidents than motorists.
Motorcykelförare löper 16 gånger större risk att bli inblandade i olyckor än andra fordonsförare.
EnglishBMW have had a motorcycle equipped with a catalytic converter on the market for a long time.
BMW har sedan länge en motorcykel på marknaden med en katalysator.
EnglishProgressive access to a motorcycle licence is therefore sensible.
Stegvis möjlighet att få ett motorcykelkörkort är därför förnuftigt.
EnglishYou can find this on YouTube, the gentleman who's recumbent on a motorcycle while text messaging.
Du kan hitta den här på YouTube, herren som ligger tillbakalutad på en motorcykel medans han SMS:ar.
EnglishFor example, there is a clause relating to visible and invisible motorcycle components.
Exempelvis finns en motivering som tar upp frågan om motorcyklar, om synliga delar eller sådana som inte syns.
EnglishOne of you stressed that at a particular age people might want a motorcycle without necessarily being ready for one.
På kommissionens vägnar godtar jag följaktligen era ändringsförslag, herr Grosch.
EnglishThere is a strong tradition of recycling motorcycle parts.
Det finns en stark tradition att återvinna motorcykeldelar.
EnglishThere was also a problem with motorcycle drivers, but I think all these problems are being resolved.
Det fanns också ett problem med motorcykelförare, men jag tror att alla dessa problem håller på att lösas.
EnglishI know that there is a motorcycle intergroup at the European Parliament.
Jag vet att det finns en interngrupp för motorcyklar inom Europaparlamentet - omfattas även motorcyklar?
EnglishReally the exciting thing about a motorcycle is just the beautiful integration of engineering and design.
Det verkligt upphetsande med en motorcykel är helt enkelt den vackra integrationen av teknik och design.
EnglishAs your attorney, I advise you to buy a motorcycle.
Som din advokat, råder jag dig att köpa en motorcykel.
EnglishIt's twice the range of any electric motorcycle.
Räckvidden är dubbelt så lång som andra elmotorcyklar.
EnglishA few worries have emerged regarding motorcyclists, motorcycle safety being an issue of great concern to us.
En del problem har uppstått när det gäller motorcyklister. Motorcykelsäkerheten är en fråga vi fäster stor vikt vid.
EnglishHe also stressed that there ought to be regulations on motorcycle noise.
Pensionärer uppskattar tystnad, cyklar och tysta mopeder.
EnglishYou motorcycle people sure are hearty eaters.
EnglishThat should enable us to reduce the number of motorcycle deaths, which is increasing at an alarming rate.
Det skulle göra det möjligt för oss att minska antalet dödsolyckor där motorcyklar är inblandade, vilka ökar med alarmerande hastighet.
EnglishThe man that loved the motorcycle!

Synonymer (engelska) till "motorcycle":

motorcycle