EN

motor {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
whose ceiling he raised and lowered up to 5 feet by an electric motor.
vars innertak han höjas och sänkas upp till 5 meter genom en elektrisk motor.
Our two institutions act as a motor, a driving force, in the process of EU integration.
Vi fungerar båda som motor, som drivande kraft, i processen för att ena Europeiska unionen.
2. biologi
These are called motor command neurons that have been known for a long time.
Dessa kallas för motoriska neuroner och har varit kända under lång tid.
For example, if I do that, and reach and grab an apple, a motor command neuron in the front of my brain will fire.
Till exempel, om jag gör sådär, och sträcker mig och tar ett äpple, så kommer en motorisk neuron i den främre delen av min hjärna att signalera.
Now, it turns out there are neurons which are called ordinary motor command neurons in the front of the brain, which have been known for over 50 years.
Det finns neuroner som kallas för vanliga motoriska neuroner i hjärnans främre del, som har varit kända i över 50 år.
SV

motor {utrum}

volume_up
motor (även: lokomotiv, lok)
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Handelns potential som en motor för tillväxt och sysselsättning är betydande.
The potential of trade as an engine for growth and employment is considerable.
Vi förväntar oss inte den här sortens fransk-tyska motor i vår del av Europa.
This is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.
motor (även: bil-)
volume_up
motor {substantiv}
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
vars innertak han höjas och sänkas upp till 5 meter genom en elektrisk motor.
whose ceiling he raised and lowered up to 5 feet by an electric motor.
Vi fungerar båda som motor, som drivande kraft, i processen för att ena Europeiska unionen.
Our two institutions act as a motor, a driving force, in the process of EU integration.

Användningsexempel för "motor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
Men vi måste också inse att den främsta drivkraften bakom handeln är efterfrågan.
EnglishStatutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (codified version) (
Föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (
EnglishPolskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishI feel sure that motor-vehicle heating systems will play a crucial role here too!
Jag är övertygad om att även värmesystemen för motorfordon spelar en avgörande roll.
EnglishWe know that these children are quicker at thinking than in their motor skills.
Vi vet att dessa barn är snabbare i tanken än i sina motoriska färdigheter.
EnglishMotor vehicles are one of the most important areas of capitalist production.
Bilparken utgör en av de största spjutspetsarna i den kapitalistiska produktionen.
EnglishIn the last 20 years pollution caused by motor vehicles has fallen by 90 %.
De senaste tjugo åren har föroreningarna från bilar minskat med nittio procent.
EnglishAt the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.
För närvarande produceras relativt lite motorbränsle från ätbara grödor i EU.
EnglishThe European motor industry employs 12 million people directly and indirectly.
Den europeiska motorindustrin sysselsätter 12 miljoner människor direkt och indirekt.
EnglishOne way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles.
Ett sätt att försöka göra detta är att ändra de tekniska kraven på motorfordon.
EnglishYears ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
För åratal sedan åtog sig motorfordonstillverkarna att minska utsläppen.
EnglishIn Europe 380 000 businesses are involved in motor vehicle distribution and services.
I EU är 380 000 företag engagerade i distribution och service av motorfordon.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishAsk the motor car industry how it will prosper if securitisation is snuffed out.
Fråga bilindustrin hur den ska kunna blomstra utan värdepapperisering.
EnglishHowever globalism is deluded in believing that economics is the motor behind civilisation.
Globalismen har dock förletts att tro att ekonomin är civilisationens drivkraft.
EnglishOne such solution is the production of bio-ethanol for adding to motor fuels.
En sådan lösning är produktion av bioetanol som tillskott i motorbränsle.
EnglishWe have a decided overcapacity in motor vehicles in the European Union.
Vi har en definitiv överkapacitet när det gäller motorfordon i Europeiska unionen.
EnglishAs we all know, the motor vehicle sector is and remains a challenge in the negotiations.
Som vi alla känner till är och förblir fordonssektorn en utmaning i förhandlingarna.

"motor gasoline" på svenska

motor gasoline
Swedish
  • motorbensin
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "motor":

motor