"motley" - Svensk översättning

EN

"motley" på svenska

volume_up
motley {substantiv}
EN

motley {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "motley" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOf course, Mrs Palacio, you are absolutely right; we do have a motley jumble of provisions.
Självklart har Ni helt rätt, min dam, att det rör sig om en hel hop olika föreskrifter.
EnglishNot at all: it is controlled by a motley collection of social forces.
Inte alls, det kontrolleras av en brokig skara krafter i samhället.
EnglishThat ought, at the same time, to give some substance to the motley collection of talking shops we have now.
Det skulle samtidigt ge litet substans till den blandade samling av pratklubbar som finns nu.
EnglishIt shows to what point the European Union is a motley collection of states with conflicting interests in a great many areas.
Det visar i vilken utsträckning Europeiska unionen är en brokig samling stater med motstridande intressen på väldigt många områden.
EnglishWe have also proposed a new Community programme, which - unlike its predecessor - is not a large and motley assortment of projects but a focused programme.
Vi har även föreslagit ett nytt gemenskapsprogram som - till skillnad från sin föregångare - inte är en stor och brokig samling projekt utan ett program med tydlig inriktning.
EnglishIt takes someone on the ball to forge a unified team from this motley crew: a European government that is able to halt the Commission’s loss of prestige that has been going on for years.
Det krävs någon med fast hand för att smida samman ett lag av denna brokiga skara. En europeisk styresman som kan hejda den prestigeförlust för kommissionen som har pågått i flera år.