"motivational" - Svensk översättning

EN

"motivational" på svenska

volume_up
motivation {substantiv}
volume_up
motivator {substantiv}
volume_up
motive {substantiv}
volume_up
motivated {perf. part.}
EN

motivational {adjektiv}

volume_up
motivational
Calls can be supportive, motivational, consultative, information, rewarding, crisis handling and guidance in personal development.
Samtalen kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.
The talks may look different, they can be supportive, motivational, advisory, information giving, crisis management and guidance in personal development.
Samtalen kan se olika ut, de kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.
In the occupational education in Luleå noticed the change and we tie therefore an approach to motivational interviewing recurrence during training.
På arbetsterapeututbildningen i Luleå uppmärksammas förändringsprocessen och vi knyter därför an till metoden motiverande samtal återkommande under utbildningen.

Användningsexempel för "motivational" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCalls can be supportive, motivational, consultative, information, rewarding, crisis handling and guidance in personal development.
Samtalen kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.
EnglishA great deal of motivational work is needed within the companies in this regard, and this must be expressed practically in votes later on.
Här är det nödvändigt att arbeta mycket med motivationen i företagen och det måste sedan ta sig konkreta uttryck i valen.
EnglishThe talks may look different, they can be supportive, motivational, advisory, information giving, crisis management and guidance in personal development.
Samtalen kan se olika ut, de kan vara stödjande, motiverande, rådgivande, informationsgivande, krishanterande samt vägledande i personlig utveckling.
EnglishIn the occupational education in Luleå noticed the change and we tie therefore an approach to motivational interviewing recurrence during training.
På arbetsterapeututbildningen i Luleå uppmärksammas förändringsprocessen och vi knyter därför an till metoden motiverande samtal återkommande under utbildningen.
EnglishWith regard to demographic change patterns, the European Union needs a motivational strategy for senior citizens in order to keep them in employment for a longer period of time.
När det gäller demografiska förändringsmönster behöver EU en strategi för att motivera äldre medborgare att vara kvar längre i arbetslivet.
EnglishEU citizens should be more involved in political life at the EU level, and it is therefore necessary to create favourable motivational conditions for the operation of political parties.
EU:s invånare borde vara mer delaktiga i det politiska livet på EU-nivå och därför måste vi skapa gynnsamma villkor för att driva politiska partier.
EnglishI am in favour of this own-initiative report since it deals with promoting corporate social responsibility as a voluntary motivational tool designed to stimulate business growth.
Jag stöder detta initiativbetänkande eftersom det handlar om främjandet av företagens sociala ansvar som ett frivilligt motivationsverktyg vars syfte är att stimulera företagens tillväxt.
EnglishWell then, I do not see why the same pragmatic attitude, based on a positive and motivational approach – and not simply one that is sanctions-based and punitive – cannot also be applied to Cuba.
Jag skulle vilja uppmana alla mina ledamotskollegor att dela den här drömmen med mig, och jag hoppas att vi alla snart en dag skall få uppleva ett fritt Kuba som bestämmer över sitt eget öde.

Synonymer (engelska) till "motivation":

motivation
motivator
motive