EN

motions {pluralis}

volume_up
motions
We can submit motions for this together with you.
Vi kan lägga fram motioner om detta tillsammans med er.
Too often we stand up in this Chamber and talk about various great plans, schemes and motions, etc. and they do not impact on people's lives.
Alltför ofta reser vi oss upp i denna kammare och talar om olika stora planer, projekt och motioner och så vidare, och de påverkar inte folks liv.
Sometimes the more we speak, the less we hear - motions: words; conventions: words; treaties: words - if we are not careful, words themselves become a substitute for real action.
Ibland hör vi mindre ju mer vi talar - motioner: ord; konventioner: ord; fördrag: ord -, och om vi inte är försiktiga, blir orden själva ett substitut för verklig handling.
SV

motions- {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "motions" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinancial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishMr President, you are quite right, we have withdrawn the motions for resolutions.
Herr talman! Ni har helt rätt i att vi har dragit tillbaka resolutionsförslagen.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on hangings in Iran.
Nästa punkt på föredragningslistan är sex resolutionsförslag om hängningar i Iran.
EnglishThe vote on the motions for resolutions on Tunisia will take place on Thursday.
Omröstningen om resolutionsförslagen om Tunisien kommer att äga rum på torsdag.
EnglishSituation in the Republic of Moldova (motions for resolutions tabled): see Minutes
Situationen i Republiken Moldavien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishThe Commission therefore agrees to the motions for resolutions on several points.
Kommissionen instämmer därför i de båda resolutionsförslagen på många punkter.
EnglishThe next item is the five motions for a resolution on justice for comfort women.
Nästa punkt är de fem resolutionsförslagen om de så kallade tröstekvinnorna.
EnglishThe vote on these motions for resolutions will take place tomorrow at 11 a.m.
Omröstningen om dessa resolutionsförslag kommer att äga rum i morgon kl. 11.00.
EnglishFuture action in the field of patents (motions for resolutions tabled): see Minutes
Framtida åtgärder på patentområdet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishThe second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
Den andra gällde omröstningen om resolutionsförslag om ersättning till passagerare.
EnglishI have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
Jag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag.
EnglishCurrent developments in Ukraine (motions for resolutions tabled): see Minutes
Den senaste utvecklingen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishI have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
Jag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag .
EnglishThe case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani (motions for resolutions tabled): see Minutes
Fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishEuropean conscience and totalitarianism (motions for resolutions tabled): see Minutes
Det europeiska samvetet och diktatur (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishThe next item is the joint debate on the following two motions for resolutions:
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om följande resolutionsförslag:
EnglishThe vote on these motions for resolutions will take place tomorrow at 9 a.m.
Omröstningen om dessa resolutionsförslag kommer att äga rum i morgon kl. 9.00.
EnglishEconomic Partnership Agreements (motions for resolutions tabled): see Minutes
Avtal om ekonomiskt partnerskap (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishA European strategy on the Roma (motions for resolutions tabled): see Minutes
En europeisk strategi för romer (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishPassenger Name Record (PNR) (motions for resolutions tabled): see Minutes
Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet

"motions of galaxies" på svenska

motions of galaxies
Swedish
  • rörelser av galaxer
  • galaxers rörelser
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "motion":

motion
apparent motion