EN

mothers {pluralis}

volume_up
mothers
volume_up
mödrar {plur.} [gam. mod.]
Mothers cannot be fathers and fathers cannot be mothers.
Mödrar kan inte vara fäder, och fäder kan inte vara mödrar.
Juvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
Ungdomsbrottslingar, gravida kvinnor och ammande mödrar undantogs också.
Mothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Mödrar, barn och familjer är den treenighet som framtiden kommer att byggas på.

Användningsexempel för "mothers" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Mödrar, barn och familjer är den treenighet som framtiden kommer att byggas på.
EnglishIt improves the health of babies and protects the health and welfare of mothers.
Det förbättrar barnens hälsa och skyddar mödrarnas hälsa och välbefinnande.
EnglishThe lives of mothers, daughters and wives could be saved, and the trauma reduced.
Mödrars, döttrars och hustrurs liv skulle kunna räddas, och traumat minskas.
EnglishSpecial attention is paid to HIV prevention in relation to mothers and children.
Särskilt uppmärksammas förebyggande av hiv när det gäller mödrar och barn.
EnglishIt is therefore unacceptable for women to be penalised because they are mothers.
Vi kan därför inte finna oss i att kvinnor straffas för att de är mammor.
EnglishFathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
Mammor och pappor är följaktligen ”förskoleverksamhetens jämbördiga partner”.
EnglishMothers, fathers, unions, non-governmental organisations (NGOs) - everyone wants this.
Mödrar, fäder, fackföreningar, icke-statliga organisationer - alla vill ha det här.
EnglishMost of them are mothers with children, and a great many are unaccompanied children.
De flesta av dessa är mödrar med barn och ett stort antal är barn som kommer ensamma.
EnglishI will never forget the mothers, the daughters, the families that I met over that period.
Jag glömmer aldrig de mödrar, döttrar, familjer som jag mötte under denna period.
EnglishMothers are building the future, and they need every support that we can offer them.
Mödrarna skapar framtiden, och de behöver allt det stöd som vi kan ge dem.
EnglishMothers with one child account for more than half of all women imprisoned in Europe.
Mödrar med barn utgör mer än hälften av alla kvinnor i fängelse i Europa.
EnglishNewborn babies of returned refugees strangled in front of their mothers.
Nyfödda barn till flyktingar som återvänt som stryps framför mödrarnas ögon.
EnglishOf course, life is not like that and mothers often work outside the home.
Självfallet är det inte så i verkliga livet, och mammorna arbetar ofta utanför hemmet.
EnglishWell-informed mothers in Europe will clearly want to give life twice.
Välinformerade mödrar i Europa kommer utan tvekan att vilja ge liv två gånger.
EnglishEU statistics show that in Lithuania, single mothers face the greatest risk of poverty.
EU:s statistik visar att i Litauen löper ensamstående mödrar störst risk för fattigdom.
EnglishSimilarly we cannot expect employers to provide extra benefits for mothers voluntarily.
Vi kan inte heller förvänta oss att arbetsgivarna frivilligt ger mödrar extra förmåner.
EnglishPrevious studies have shown that penta-BDE is also found in mothers' breast milk.
Tidigare studier har visat att penta-BDE också finns i modersmjölk.
EnglishBut single mothers and older women remain the main victims of poverty.
Men ensamma mödrar och äldre kvinnor är fortfarande de främsta offren för fattigdom.
EnglishEven those who are not even born are harmed by the fact that their mothers or fathers smoke.
Till och med den som inte ens är född skadas av att modern eller fadern röker.
EnglishJuvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
Ungdomsbrottslingar, gravida kvinnor och ammande mödrar undantogs också.

Synonymer (engelska) till "mother":

mother
motherly
English