"mother-in-law" - Svensk översättning

EN

"mother-in-law" på svenska

EN

mother-in-law {substantiv}

volume_up
mother-in-law
volume_up
svärmor {enb. sing.} (oböjligt; kortform av -moder)
I was reduced to suggesting that she give it to her mother-in-law.
Jag var hänvisad till att föreslå att hon skulle skänka det till sin svärmor.
And if he's divorced, who still talks to their mother-in-law?
Är han skild, skulle han väl inte prata med svärmor?
In my dream, she was my daughter's mother-in-law and we were having dinner together.
I drömmen var hon min svärmor.

Användningsexempel för "mother-in-law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI agree with the following sentence but I am doing the sort of mother-in-law test here.
Jag instämmer i den följande meningen, men jag ska nu göra ett slags svärmorstest.
EnglishI was reduced to suggesting that she give it to her mother-in-law.
Jag var hänvisad till att föreslå att hon skulle skänka det till sin svärmor.
EnglishThe three plants are Areca palm, Mother-in-Law's Tongue and money plant.
De tre växterna är arecapalm, svärmorstunga och judaspenningar.
EnglishWhat I am certain is true is that behind every great man is a very, very surprised mother-in-law.
Något jag vet är sant är att bakom varje framgångsrik man finns en mycket, mycket överraskad svärmor.
EnglishAnd if he's divorced, who still talks to their mother-in-law?
Är han skild, skulle han väl inte prata med svärmor?
EnglishWhat I am certain is true is that behind every great man is a very, very surprised mother-in-law.
Han kan ha rätt att bakom varje framgångsrik kvinna finns en framgångsrik man - det råder en diskussion om detta.
EnglishIn my dream, she was my daughter's mother-in-law and we were having dinner together.
EnglishHow did you know those weren't for his mother-in-law?
Hur visste du att de inte var till hans svärmor?
EnglishYou are every mother-in-law's dream.
EnglishI'm going to be your mother-in-law.
EnglishMy mother-in-law loves these things.
EnglishThe second plant is Mother-in-law's Tongue, which is again a very common plant, and we call it a bedroom plant, because it converts CO2 into oxygen at night.
Den andra växten är svärmorstunga, som också är är en vanligt förekommande växt. ~~~ Vi kallar den för sovrumsplanta, eftersom den konverterar koldioxid till syre under nattetid.
EnglishMy mother-in-law died of breast cancer and my wife's eldest sister was diagnosed with breast cancer ten years ago, but thanks to early and successful treatment she is alive and well today.
Min svärmor dog i bröstcancer och min frus äldsta syster fick diagnosen bröstcancer för tio år sedan, men tack vare tidigt ingripande och framgångsrik behandling lever hon och mår bra i dag.

Liknande översättningar för "mother-in-law" på svenska

mother substantiv
law substantiv
in preposition
in adjektiv