"mother country" - Svensk översättning

EN

"mother country" på svenska

EN

mother country {substantiv}

volume_up
mother country
It would make it easier for the Kaliningrad Russians to travel to their mother country than is the case with normal visas, but it would also safeguard Lithuania's sovereignty.
Det erbjuder den ryska befolkningen i Kaliningrad ett enklare sätt än ett visumförfarande att resa till sitt eget moderland, men det tryggar även Litauens suveränitet.

Användningsexempel för "mother country" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are then termed rather scornfully 'NATO agents ' and 'traitors of the mother country '.
Dessa kallas då hånfullt " Natos agenter " respektive " fosterlandsförrädare ".
EnglishThey are then termed rather scornfully 'NATO agents' and 'traitors of the mother country' .
Dessa kallas då hånfullt "Natos agenter" respektive "fosterlandsförrädare".
EnglishWe have no mother country to take us in when we find ourselves in such a situation.
Under sådana omständigheter har vi inget hemland att åka till.
EnglishThe country my mother left was a country she had believed in and which we kept alive until her last second.
Landet min mor lämnade var det landet hon trodde på och som vi höll vid liv till hennes sista minut
EnglishObviously, everyone wants to live in their mother country, provided of course that they can live a secure and dignified life there.
Naturligtvis vill varje människa leva i sitt hemland, förutsatt att det går att leva där, med trygghet och värdighet.
EnglishAccording to Beijing, with her poisonous words she wanted to stir up her Taiwanese comrades to hate their fellow countrymen in the mother country, i. e.
Med sina giftiga ord ville hon uppvigla sina taiwanesiska kamrater att hata sina landsmän i hemlandet, alltså Peking.
EnglishAs a 13-year-old schoolboy, all that I grasped was that my mother's beloved home country fought a heroic battle for a freedom that it passionately desired.
Som 13-årig skolpojke begrep jag bara att min mors så högt älskade hemland utkämpade en heroisk strid för en frihet som det önskade sig med lidelse.
EnglishIt would make it easier for the Kaliningrad Russians to travel to their mother country than is the case with normal visas, but it would also safeguard Lithuania's sovereignty.
Det erbjuder den ryska befolkningen i Kaliningrad ett enklare sätt än ett visumförfarande att resa till sitt eget moderland, men det tryggar även Litauens suveränitet.
EnglishThe majority of Member States do not regard the Roma as a national minority because of their lack of a mother country, and do not make any substantial changes to their situation.
De flesta medlemsstater betraktar inte romerna som en nationell minoritet eftersom de inte har något hemland, och därför genomförs inga betydande förändringar av deras situation.

Synonymer (engelska) till "mother country":

mother country

Liknande översättningar för "mother country" på svenska

mother substantiv
country substantiv
country adjektiv
back country substantiv
third world country substantiv
to leave the country verb