"most important topic" - Svensk översättning

EN

"most important topic" på svenska

EN

most important topic {substantiv}

volume_up
most important topic (även: personal issue)

Användningsexempel för "most important topic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a most important topic, especially with a growing ageing population in Europe.
Detta är ett mycket viktigt ämne, i synnerhet då vi har en allt större åldrande befolkning i Europa.
EnglishWe have held a high-quality debate lasting for over an hour on the most important topic in Europe today.
I över en timme har vi på mycket hög nivå debatterat denna den allra viktigaste europeiska frågan för närvarande.
EnglishAt short notice, I have agreed to try and say a few words on his behalf in relation to this most important topic.
Jag har, med kort varsel, gått med på att försöka säga några ord på hans vägnar om detta ytterst viktiga ämne.
EnglishMr President, the most important topic at the recent European Council was the economy and the stability of the eurozone.
Herr talman! Den viktigaste frågan vid Europeiska rådets senaste möte var ekonomin och stabiliteten i euroområdet.
EnglishIt is the most important topic.
English. - The most important topic in the discussion about the future of the Europe 2020 strategy is the challenge of need and sustainability.
skriftlig. - (EN) Den viktigaste frågan i diskussionerna om Europa 2020-strategins framtid är utmaningen att hantera behov och hållbarhet.
EnglishI will now focus on what has turned out to be the single most important topic in the debate on the proposed directive, namely unsolicited e-mail.
Jag kommer nu att koncentrera mig på det som har visat sig vara den enskilt viktigaste frågan i debatten om det föreslagna direktivet, nämligen oönskad e-post.
English. - Madam President, I wholeheartedly support this question to the Commission from each of the three committees on what I regard as a most important topic.
för UEN-gruppen. - (EN) Fru talman! Jag stöder helhjärtat denna fråga till kommissionen från vart och ett av de tre utskotten om något som jag anser vara ett ytterst viktigt ämne.

Liknande översättningar för "most important topic" på svenska

topic substantiv
important adjektiv
most pronomen
most adjektiv
most adverb