"mosque" - Svensk översättning

EN

"mosque" på svenska

volume_up
mosque {substantiv}
SV
EN

mosque {substantiv}

volume_up
1. religion
mosque
It was a huge mosque, bigger than this hall, though not as beautiful.
Det var en enorm moské. Den var större än den här salen, men inte lika vacker.
In other words, if there is a mosque on that street, then no other religious building is allowed.
Med andra ord, om det finns en moské på gatan tillåts inga andra religiösa byggnader.
Of course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
Vi kan naturligtvis inte ha en polis stående framför varje kyrka, moské eller synagoga.

Användningsexempel för "mosque" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe was kind enough to do so and the mullahs decided to see me in the mosque.
Han var snäll nog att göra det och mullorna beslutade sig för att träffa mig i moskén.
EnglishWhen the UN inspected the damage, only the school and the mosque were still standing.
När FN inspekterade skadorna var det bara skolan och moskén som fortfarande var intakta.
EnglishIt was a huge mosque, bigger than this hall, though not as beautiful.
Det var en enorm moské. Den var större än den här salen, men inte lika vacker.
EnglishOf course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
Vi kan naturligtvis inte ha en polis stående framför varje kyrka, moské eller synagoga.
EnglishIn other words, if there is a mosque on that street, then no other religious building is allowed.
Med andra ord, om det finns en moské på gatan tillåts inga andra religiösa byggnader.
EnglishIt also has the largest mosque tomb in China and is a treasure, there is no doubt about that.
Den har dessutom den största moskégraven i Kina och är en kulturskatt, utan minsta tvekan.
EnglishI received my religious teaching in that very same mosque system.
Jag fick min religiösa undervisning i just detta moskésystem.
EnglishYesterday the Al-Hasar mosque, the Moslem Vatican, called for a holy war against the United States.
Redan i går uppmanade moskén i Al-Hazar, den muslimska världens Vatikan, till heligt krig mot amerikanerna.
EnglishAll our attention over the last week has been focused on the fighting around the Red Mosque in Islamabad.
All vår uppmärksamhet under den senaste veckan har riktats mot striderna runt Röda moskén i Islamabad.
EnglishThe mosque where the respectful foreigner is showered with blessings and with tears, and welcomed as a gift.
Moskén där den respektfulla utlänningen blir överöst av välsignelser och av tårar, och välkomnad som en gåva.
EnglishIn certain countries, mosque minarets are being banned.
EnglishWe now witness the bloody storming of the Red Mosque, where armed Islamists were holed up with women and children.
Nu bevittnar vi den blodiga stormningen av Röda moskén, där beväpnade islamister har stängt in sig tillsammans med kvinnor och barn.
EnglishOver the last couple of months the students and clerics of the Red Mosque have in effect tried to take the law into their own hands.
Under de senaste månaderna har studenterna och ledarna i Röda moskén i själva verket försökt ta lagen i egna händer.
EnglishIt is also alleged that Abdul Aziz, the cleric leading the Red Mosque militants, had family links to the ISI.
Det påstås också att Abdul Aziz, ledaren för Röda moskéns militanta islamister, har familjeband till den militära underrättelsetjänsten ISI.
English(DE) Since the storming of the Red Mosque has now been carried out, should we not use the past tense, at least in the second part?
(DE) Bör vi inte använda förfluten tid, åtminstone i andra delen, eftersom stormningen av Röda moskén nu har genomförts?
EnglishAnd I did that; I put on my ritualistic dress; I went to the holy mosque; I did my prayers; I observed all the rituals.
Och det gjorde jag; jag tog på mig min rituella klädedräkt; jag gick till den heliga moskéen; jag sade mina böner; jag utförde alla ritualerna.
EnglishIn Cincinnati, for instance, that organized a walk from a church to a mosque to a synagogue and all had an Abrahamic meal together.
I Cincinnati till exempel, där man ordnade en vandring från en kyrka till en moské till en synagoga och åt ett Abrahamsmål tillsammans.
EnglishWe remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.
Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
EnglishB5-0369/2001 by Pack and Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, on the attack against the rebuilding of the mosque(s) in Banja Luka (and Trebinje);
B5-0369/2001 av Pack och Posselt för PPE-DE-gruppen, om attacken mot återuppbyggnaden av moskén (moskéerna) i Banja Luka (och Trebinje),
EnglishB5-0362/2001 by Swoboda and Van den Berg, on behalf of the PSE Group, on the attack against the rebuilding of the Mosque(s) in Banja Luka (and Trebinje) (Bosnia);
B5-0362/2001 av Swoboda och Van den Berg för PSE-gruppen, om attacken mot återuppbyggnaden av moskén (moskéerna) i Banja Luka (och Trebinje) i Bosnien,