"mosaic" - Svensk översättning

EN

"mosaic" på svenska

volume_up
mosaic {substantiv}
SV
SV
SV

"Mosaic" på engelska

EN
EN

mosaic {substantiv}

volume_up
1. konst
mosaic
What we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.
Vad vi har är en mosaik av historier som tillsammans bildar en historia i större format.
Europe is a mosaic: its unity and diversity are our motto.
Europa är en mosaik: enhet och mångfald är vårt valspråk.
Europe is a cultural and linguistic mosaic that has also given rise to tensions and bloodshed.
Europa är en kulturell och språklig mosaik som också har skapat spänningar och blodsutgjutelser.
SV

Mosaic {egennamn}

volume_up
1. "den första grafiska webbläsaren", IT
Mosaic
volume_up
Mosaic {egenn.} (the first graphical web browser)

Användningsexempel för "mosaic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis mosaic-like city was and can once more become the living metaphor for Europe.
Denna mosaikliknande stad var och kan än en gång bli en levande metafor för Europa.
EnglishWhat we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.
Vad vi har är en mosaik av historier som tillsammans bildar en historia i större format.
EnglishWe need to see the overall picture but also a country-by-country mosaic.
Vi behöver se helhetsbilden, men också en fördelning land för land.
EnglishIt plugs one of the last remaining gaps in the working-time mosaic.
Det fyller igen ett av de sista kvarvarande hålen i arbetstidsmosaiken.
EnglishWe in the EU do not realise what kinds of tools we have in our mosaic composition of 27 countries.
Vi inom EU inser inte vilka verktyg vi besitter i vår mosaiklika komposition med 27 länder.
EnglishThe EU is, and must remain, a mosaic of minorities and cultures.
Vi anser därför att frågan om kulturhuvudstäder inte är en fråga som EU ska vara inblandad i.
EnglishEurope is a cultural and linguistic mosaic that has also given rise to tensions and bloodshed.
Europa är en kulturell och språklig mosaik som också har skapat spänningar och blodsutgjutelser.
EnglishIn spite of its mosaic of cultures, Europe has common values based on those of the Christian religion.
Trots mosaiken av kulturer har Europa gemensamma värderingar som bygger på kristendomen.
EnglishThe EU is, and must remain, a mosaic of minorities and cultures.
EU är och skall förbli en mosaik av minoriteter och kulturer.
EnglishThe EU is, and must remain, a mosaic of minorities and cultures.
EU är och ska förbli en mosaik av minoriteter och kulturer.
EnglishThe EU is, and must remain, a mosaic of minorities and cultures.
Den språkliga mångfalden måste också bevaras inom unionen.
EnglishEurope is a mosaic: its unity and diversity are our motto.
Europa är en mosaik: enhet och mångfald är vårt valspråk.
EnglishToday what really matters is to save this delicate mosaic of solutions and the peace we want and should be building.
Det viktigaste i dag är att vidmakthålla de små möjligheterna till lösningar och till fred.
EnglishSo what we are talking about here is a mosaic of different countries, different cultures, with huge potential.
Vad vi talar om här är alltså en mosaik av olika länder, olika kulturer med en mycket stor potential.
EnglishIn this way, we can in future get rid of the mosaic of different toll systems with markedly varying charges.
På så sätt kan vi i framtiden göra oss av med mosaiken av olika avgiftssystem med kraftigt varierande avgifter.
EnglishEurope is full of examples; it is a mosaic, and some Member States show examples that are now a world reference.
Europa är fullt av exempel; det är en mosaik. Vissa medlemsstater uppvisar exempel som nu är en global norm.
EnglishWe need these instruments in one mosaic.
Vi behöver dessa instrument i en och samma mosaik.
EnglishEurope is a mosaic of nations where common ideas about democracy, human dignity and freedom of opinion have developed.
EU är en mosaik av nationer, där gemensamma idéer om demokrati, människans värdighet och yttrandefrihet har utvecklats.
EnglishEurope is a mosaic, and a very beautiful one, and we want this mosaic to be conserved rather than becoming a cocktail.
Europa är en mosaik, en mycket vacker sådan, och vi vill att denna mosaik skall bevaras snarare än att den blir en cocktail.
EnglishIt will provide a professional mosaic offered by people who can be referred to by the description of homo universale from the Renaissance period.
Det kommer att ge en yrkesmässig mosaik av människor som kan beskrivas som renässansens homo universale.

Synonymer (engelska) till "mosaic":

mosaic