"mortar" - Svensk översättning

EN

"mortar" på svenska

volume_up
mortar {substantiv}
SV
EN

mortar {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mortar (även: plaster)
It would be like trying to build a brick house without using any mortar.
Det skulle vara som att försöka bygga ett hus av tegel utan något murbruk.
We want them to be the mortar that holds us together.
Vi vill att de blir det murbruk som håller oss samman.
You do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Man skapar inte innovation genom mer strukturer, mer tegel och murbruk.
mortar (även: pestle)
2. militärt
With arms, arms for Zimbabwe, small arms, grenades and mortars.
Med vapen, vapen till Zimbabwe, små vapen, granater och granatkastare.
Car bombs and mortars identical to those used by the IRA have since been used regularly by FARC.
FARC har därefter regelbundet använt bilbomber och granatkastare av exakt samma slag som de IRA använder sig av.
In two earlier visits organised by Sinn Féin's representative in Cuba, the IRA had already passed on to FARC its skill in making car bombs and mortars.
Vid två tidigare besök som organiserats av Sinn Féins företrädare på Kuba hade IRA redan vidarebefordrat sina kunskaper om tillverkning av bilbomber och granatkastare till FARC.

Användningsexempel för "mortar" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Man skapar inte innovation genom mer strukturer, mer tegel och murbruk.
EnglishIt would be like trying to build a brick house without using any mortar.
Det skulle vara som att försöka bygga ett hus av tegel utan något murbruk.
EnglishBut the bricks of effort and the mortar of persistence are working.
Men byggklossarna gjorda av ansträngning och murbruket av uthållighet fungerar.
EnglishWe are fighting for them to become the mortar of Europe, which is why we support the lesser-used languages.
Vi kämpar för att de skall bli Europas bindemedel och därför stöder vi minoritetsspråken.
EnglishThe cells are the bricks and the matrix around them – or an artificial biomaterial – is the mortar.
Cellerna är tegelstenarna och matrixen runt omkring – eller ett konstgjort biomaterial – är murbruket.
EnglishA tissue can be likened to a wall with bricks and mortar.
En vävnad kan liknas vid en vägg med tegelstenar och murbruk.
EnglishBut it is our duty to build the house of peace with the bricks of effort and the mortar of persistence.
Men det är vår plikt att bygga upp freden med ansträngningar som byggsten och ihärdighet som murbruk.
EnglishWe want them to be the mortar that holds us together.
Vi vill att de blir det murbruk som håller oss samman.
EnglishWe know that the matter has been settled in the Treaties, but in its physical dimension - bricks and mortar - it remains unresolved.
Vi vet att frågan har lösts teoretiskt i fördragen, men inte praktiskt, i trä, glas och cement.
EnglishWe have not yet finished but we are working, so to speak, on the bricks and mortar, on the concrete facts.
Vi har ännu inte kommit fram till målet men vi arbetar vidare med konkreta saker för att få kött på benen, som man säger.
EnglishActually, I could put it this way: reconstruction is not a matter of bricks and mortar, but co-operation.
Jag vill egentligen uttrycka det som att återuppbyggnad inte består av tegelstenar, utan återuppbyggnad består av samarbete.
EnglishWe sympathise deeply with the population of places like Sderot and Ashkelon who live in daily fear of new mortar attacks.
Vi känner djupt med befolkningen på platser som Sderot och Ashkelon där man dagligen lever i rädsla för nya granatattacker.
EnglishI think it provides excellent mortar for the bricks of this European home we are building, and my Group is very pleased with this report.
Det är mycket bra murbruk för det europeiska hus som vi håller på att bygga och min grupp är också mycket positiv till förslaget.
EnglishI believe that the environmental interests of the citizens are more important than the interests of bricks and mortar, which want to cover the entire Mediterranean coast.
Jag anser att medborgarnas miljöintressen är viktigare än de intressenter som vill bebygga hela Medelhavskusten.
EnglishOn substance, the Commission proposals allow for discrimination against online retailers who do not have a bricks-and-mortar shop.
I allt väsentligt innebär kommissionsförslagen att det blir möjligt att diskriminera återförsäljare på Internet som saknar ett fysiskt försäljningsställe.
EnglishA manufacturer is free to impose criteria on distributors for selling his goods on line in the same way as he is free to do so for sales in brick-and-mortar shops.
En tillverkare har full rättighet att införa krav på sina distributörer att de ska sälja varor på nätet på samma sätt som tillverkaren kan ställa krav på vilken diversehandel som helst.
EnglishWhile the result is not flawless, the edifice you have built is sturdy: the roof should not leak as long as the building blocks of progress are cemented by the mortar of determination.
Även om resultatet inte är fläckfritt så har ni byggt en stabil byggnad: taket bör inte börja läcka så länge framstegens byggstenar hålls ihop med beslutsamhetens murbruk.
EnglishIt is true that planning is essential to free people from the ghettos which would be created if housing were nothing more than bricks and mortar, for the use and abuse of speculators alone.
Och stadsplanering är viktig om vi skall kunna befria människorna från de ghetton som skulle bli resultatet om byggnadssektorn enbart handlade om att bygga hus utan skydd för spekulation.

Synonymer (engelska) till "mortar":

mortar