"mortality rate" - Svensk översättning

EN

"mortality rate" på svenska

EN

mortality rate {substantiv}

volume_up
mortality rate
They cannot in fact be compared to HIV/ AIDS, for which there is no cure, only treatment in the mortality rate of HIV-positive persons in the world.
De kan faktiskt inte jämföras med hiv och aids, som det inte finns något botemedel för, utan enbart behandling inom dödstalet med hiv-positiva personer i världen.
World Health Organisation statistics show that in 2005 more than one and a half million people died of TB, which had a high mortality rate in Europe before World War II.
Denna sjukdom ledde till höga dödstal i Europa före andra världskriget.

Användningsexempel för "mortality rate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA high child mortality rate is of course the connection with the status of women.
En hög barnadödlighetsnivå är naturligtvis kopplad till kvinnornas ställning.
EnglishThe Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
Den romska befolkningsgruppen är ung, födelsetalen är höga liksom dödligheten.
EnglishAt present, Romania has negative natural growth, with a mortality rate of 12%.
För närvarande har Rumänien en negativ naturlig tillväxt med en dödlighet på 12 procent.
EnglishIn parts of Africa, the maternal mortality rate is as high as one in sixteen.
I vissa delar av Afrika är mödradödligheten så hög som 1 på 16.
EnglishOne of these is a 25% reduction in the average mortality rate by 2008.
Ett av dessa mål är en minskning på 25 procent av den genomsnittliga dödligheten till 2008.
EnglishThe mortality rate was initially estimated at 4%, now there are estimates of 19%.
Dödssiffran uppskattades i början till 4 procent men nu finns det redan uppskattningar på 19 procent.
EnglishThe mortality rate was initially estimated at 4 %, now there are estimates of 19 %.
Dödssiffran uppskattades i början till 4 procent men nu finns det redan uppskattningar på 19 procent.
EnglishWe must reduce the breast cancer mortality rate in the European Union.
Vi måste minska dödligheten i bröstcancer inom Europeiska unionen.
EnglishThe infant mortality rate has increased from 24 to 98 per 1000 births.
Spädbarnsdödligheten har ökat från 24 till 98 per tusen födslar.
EnglishEcstasy and synthetic drugs have a mortality rate of one for every 3.4 million times that Ecstasy is taken.
Ecstasy, syntetiska droger, orsakar ett dödsfall per 3, 4 miljoner doser ecstasy.
EnglishThese are two species of edible fish whose mortality rate is very high.
Detta är två matfiskar, vars dödlighet vid fisket är hög.
EnglishThis shortcoming has led to a much higher mortality rate in Romania than in the other Member States.
Denna brist har lett till en mycket högre dödlighet i Rumänien än i de övriga medlemsstaterna.
EnglishA high birth rate combined with a high mortality rate makes for a mostly young Roma population.
Höga födelsetal i kombination med hög dödlighet resulterar i en i första hand ung romsk befolkning.
EnglishThe highest child mortality rate in the world seemed to be improving.
Världens högsta barnadödlighet verkade vara på nedgång.
EnglishThe mortality rate among those who are subjected to this practice is high.
Dödligheten bland dem som genomgår detta är hög.
EnglishI read that last year the pup mortality rate was 100 percent in parts of the Gulf of St.
Jag läste, förra året, att dödssiffran för sälungar är upp till 100% i vissa delar av St. Lawrence bukten.
EnglishThe mortality rate for the virus is currently around 72 %.
Dödligheten i viruset är för närvarande runt 72 procent.
EnglishThe mortality rate for the virus is currently around 72%.
Dödligheten i viruset är för närvarande runt 72 procent.
EnglishThe high mortality rate currently observed among bee families is having a negative effect on agricultural production.
Den höga dödligheten som observerats bland bina har en negativ effekt på jordbruksproduktionen.
EnglishMortality rate while waiting for a heart, liver or lung transplant usually ranges from 15 to 30%.
Risken att dö medan man väntar på en hjärt-, lever- eller lungtransplantation brukar variera mellan 15 och 30 procent.

Synonymer (engelska) till "mortality rate":

mortality rate

Liknande översättningar för "mortality rate" på svenska

mortality substantiv
rate substantiv
to rate verb