"Morocco" - Svensk översättning

EN

"Morocco" på svenska

SV
EN

Morocco {egennamn}

volume_up
1. geografi
Morocco
Subject: Repercussions of Prime Minister Aznar's disagreements with Morocco
Angående: Följderna av premiärminister Aznars meningsskiljaktigheter med Marocko
El Aaiún is not, however, situated in Morocco but in Western Sahara, which is occupied by Morocco.
El Aaiún ligger dock inte i Marocko utan i Västsahara, som är ockuperat av Marocko.
The Commission is monitoring the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement.
Kommissionen övervakar fiskepartnerskapsavtalet mellan EG och Marocko.

Användningsexempel för "Morocco" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe were well represented at the Morocco Summit because both Presidents were there.
Vi var väl företrädda vid Marocko-toppmötet eftersom båda ordförandena var där.
EnglishSubject: Repercussions of Prime Minister Aznar's disagreements with Morocco
Angående: Följderna av premiärminister Aznars meningsskiljaktigheter med Marocko
EnglishNegotiations between the UN and Morocco actually began yesterday, I believe.
Jag har förstått att förhandlingar inleddes redan i går mellan FN och Marocko.
EnglishToday, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
I dag är hälften av befolkningen, från Marocko till Turkiet, under 18 år.
EnglishI really do not understand why Morocco is not prepared to allow an independent inquiry.
Jag förstår inte varför Marocko inte är redo att tillåta en oberoende utredning.
EnglishConversion of vessels and of fishermen dependent on the fishing agreement with Morocco
Omställning av de fartyg och fiskare som var beroende av fiskeavtalet med Marocko
EnglishWe have agreements with Morocco and we must look at these sort of situations.
Vi har avtal med Marocko och vi måste se över den här typen av situationer.
EnglishNone of the EU Member States recognises Morocco’s sovereignty over Western Sahara.
Ingen av EU:s medlemsstater erkänner Marockos suveränitet över Västsahara.
EnglishHe told us that there is a possibility of achieving a balanced partnership with Morocco.
Han sade att det finns möjligheter att uppnå ett jämspelt samarbete med Marocko.
EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Om Marocko inte har något att dölja måste det tillåta ett klarläggande av vad som hänt.
EnglishEC-Morocco Euro-Mediterranean Agreement (accession of Bulgaria and Romania) (
Europa-Medelhavsavtalet EG/Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) (
EnglishThe President of the Commission is scheduled to visit Morocco and Algeria in November.
Kommissionens ordförande har planerat en resa till Marocko och Algeriet i november.
EnglishAs Romano Prodi rightly said, these countries stretch from Russia to Morocco.
Som Romano Prodi med rätta sade, sträcker sig dessa länder från Ryssland till Marocko.
EnglishAs Romano Prodi rightly said, these countries stretch from Russia to Morocco.
Det talas om ett ” gemensamt område ”, men utan någon gemensam uppbyggnad.
EnglishMorocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Marocko har just undertecknat ett frihandelsavtal med Förenta staterna.
EnglishMorocco is a signatory to the UN Covenant on Civil and Political Rights.
Marocko har skrivit på FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
EnglishCurrent agreements with Morocco have provisions for an experimental satellite system.
Nuvarande avtal med Marocko innehåller villkor för ett experimentellt satellitsystem.
EnglishLet me also briefly comment on the breakdown of the fisheries agreement with Morocco.
Låt mig också helt kort kommentera det spruckna fiskeriavtalet med Marocko.
EnglishI have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
Jag har ingenting emot en associering och utbyte mellan EU och Marocko.
EnglishWe have started, but have made very little progress, with Morocco, Egypt and Mauritania.
Vi har dessutom börjat, utan vidare framgång, med Marocko, Egypten och Mauretanien.

Synonymer (engelska) till "Morocco":

Morocco