"morning" - Svensk översättning

EN

"morning" på svenska

volume_up
morning {substantiv}
volume_up
morn {substantiv}
EN

morning {substantiv}

volume_up
morning (även: morn)
REPEAT("Good morning "; 2) returns Good morningGood morning.
REP("God morgon"; 2) ger resultatet God morgonGod morgon.
I congratulate all the rapporteurs on the discharges before the House this morning.
Jag lyckönskar alla föredragande inför beviljandena om ansvarsfrihet denna morgon.
Look at me: I work all day, from six in the morning until two the following morning.
Titta på mig: Jag arbetar hela dagen, från sex på morgonen till två nästa morgon.
morning (även: AM, forenoon)
According to the agenda, there are votes being held on Thursday morning.
Enligt föredragningslistan skall vi rösta på torsdag förmiddag.
The problem under discussion this morning was first identified a long time ago.
Det problem vi behandlar denna förmiddag är sedan länge identifierat.
The debate will take place on Wednesday morning with the Council and the Commission.
Debatten äger rum på onsdag förmiddag med rådet och kommissionen.

Användningsexempel för "morning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a good agreement, and I hope that it will be adopted tomorrow morning.
Det är en bra överenskommelse, och jag hoppas att den kommer att antas i morgon.
EnglishPresident Barroso enjoined us this morning to be proud of Europe and its values.
José Manuel Barroso ålade oss i morse att vara stolta över Europa och dess värden.
EnglishI should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Nu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
EnglishWe said the same thing this morning in a major debate on the events in Italy.
Vi talade om detta även i förmiddags, i en stor debatt om händelserna i Italien.
EnglishThere are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Det finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
EnglishThis morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
I morse ringde en pensionär från Ligurien mig och sade: "Det är väldigt varmt.
EnglishThe Director-General for Competition was present all morning as a panel member.
Generaldirektoratet för konkurrens var närvarande hela morgonen som en panelmedlem.
EnglishI hope we will be able to find an acceptable compromise by Thursday morning.
Jag hoppas att vi kan nå en godtagbar kompromiss senast under torsdag förmiddag.
EnglishIt is not the opinion of the group, which expressly decided otherwise this morning.
Det är inte gruppens åsikt; den beslutade uttryckligen annorledes i förmiddags.
EnglishA three million primary emergency decision was adopted early on Sunday morning.
Ett primärkrisbeslut om tre miljoner euro fattades tidigt på söndagsmorgonen.
EnglishThis morning we made the historic decision to open negotiations with Turkey.
I morse fattade vi det historiska beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishThis morning we've heard a lot of whispers about Tom Reilly's wrap-up on Saturday.
I morse hörde vi mycket tissel och tassel om Tom O'Reillys avslutning på lördagen.
EnglishAs I said earlier, they have been going on today and may continue tomorrow morning.
Som jag sade tidigare har de pågått i dag och kan komma att fortsätta i morgon.
EnglishWe have already discussed this issue this morning when the sitting opened at 9 a.m.
Vi har redan diskuterat denna fråga i morse när sammanträdet öppnades kl. 9.00.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Vi har noterat detta och vi kommer att försöka rätta till det till i morgon bitti.
EnglishThis morning we talked in this House about the foot and mouth crisis of 2001.
På förmiddagen talade vi här i parlamentet om mul- och klövsjukekrisen år 2001.
EnglishIt makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
Det gör våra centralbankers gemensamma åtgärder nu på förmiddagen ännu mer välkomna.
EnglishAllow me to quote two figures, Commissioner, which I received this morning.
Herr kommissionsledamot! Låt mig anföra två siffror, som jag tog del av i morse.
EnglishThis is an important issue - it has already been mentioned twice this morning.
Detta är en viktig fråga som redan har nämnts två gånger den här förmiddagen.
EnglishOn my way to the European Parliament this morning I met two people from Abkhazia.
På väg till Europaparlamentet i morse mötte jag två personer från Abchazien.

"morning glory" på svenska

morning glory
Swedish
  • morgon ära
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "morning":

morning
morn
good morning
English