"moribund" - Svensk översättning

EN

"moribund" på svenska

EN

moribund {adjektiv}

volume_up
moribund
moribund
moribund
In order that the Treaty does not remain a moribund law, a moribund document, I would like to appeal for a community of political will at the time of its signing and after its ratification.
För att fördraget inte ska förbli en stagnerad rättsakt, ett stagnerat dokument, skulle jag vilja vädja om en gemenskap med politisk vilja vid undertecknandet och ratificeringen.

Användningsexempel för "moribund" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishValuable time has been lost and the third pillar is moribund.
Värdefull tid har gått till spillo och den tredje pelaren har fått stå tillbaka.
EnglishOriginally, the summit was to be dominated by the Irish question and the moribund Treaty of Lisbon.
Ursprungligen skulle toppmötet ha dominerats av frågan om Irland och det dödsdömda Lissabonfördraget.
EnglishI cannot abide you marrying the moribund emperor.
Jag står inte ut med att se dig bortgift med en döende kejsare.
EnglishAll the government-induced stimuli which one might contemplate cannot compensate for a moribund securitisation market.
Alla statliga stimulansåtgärder som man kan överväga kan inte uppväga en döende värdepappersmarknad.
EnglishI think we can agree with the conclusion that the third pillar is moribund.
Jag tycker att vi kan vara överens med slutsatserna om att åtgärderna inom ramarna för den tredje pelaren har hamnat i en återvändsgränd.
EnglishWhy invest if demand is so moribund?
Varför investera om efterfrågan är så låg?
EnglishIt seems to me that it is a stale message about a moribund Constitution from one who may well soon be judged by his own electorate to be a stale politician.
Det verkar vara ett slitet budskap om en döende konstitution från någon som mycket väl snart kan komma att dömas ut av sina egna väljare som en sliten politiker.
EnglishIn order that the Treaty does not remain a moribund law, a moribund document, I would like to appeal for a community of political will at the time of its signing and after its ratification.
För att fördraget inte ska förbli en stagnerad rättsakt, ett stagnerat dokument, skulle jag vilja vädja om en gemenskap med politisk vilja vid undertecknandet och ratificeringen.

Synonymer (engelska) till "moribund":

moribund
English