"Morgan" - Svensk översättning

EN

"Morgan" på svenska

volume_up
Morgan {substantiv}
EN

Morgan {substantiv}

volume_up
1. zoologi

Användningsexempel för "Morgan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
Det betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
EnglishMy compliments to Mrs Morgan; she has shown a great deal of energy and commitment.
Mina komplimanger till Eluned Morgan, som visat stor energi och stort engagemang.
EnglishAs far as excessive paper is concerned, the dilemma is spelt out by Mrs Morgan.
Vad gäller för mycket pappersarbete redogjorde Morgan noggrant för problemet.
EnglishOn top of that, Mrs Morgan has included a specific reference to maximum subsidiarity.
Därtill har Eluned Morgan tagit med en särskild passus om maximal subsidiaritet.
EnglishI urge Mrs Morgan to request that the report be referred back to the committee.
Jag ber Morgan att begära att betänkandet skall återförvisas till utskottet.
EnglishOne of the matters we will be discussing is Mrs Morgan's report on the Green Paper.
En av de frågor som vi kommer att diskutera är Eluned Morgans rapport om grönboken.
EnglishThe point made by you and by Mrs Morgan will be raised again in the Bureau.
Den punkt som ni och Morgan tagit upp, kommer återigen att diskuteras i presidiet.
EnglishThe accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
Beskyllningen löd: prostituerad åt oppositionsledaren Morgan Tsvangirai.
EnglishI endorse what Mrs Morgan, Mr Walter and Mr Mulder had to say about this.
Jag håller med om det som kollegerna Morgan, Walter och Mulder sagt om det.
EnglishI will now turn to the question that Mrs Morgan asked concerning the recovery of amounts.
Jag kommer till den fråga som Morgan ställde om indrivning av dessa summor.
EnglishI should also like to congratulate Mrs Morgan on her discharge report.
Jag vill även gratulera Morgan för hennes betänkande om beviljande av ansvarsfrihet.
EnglishThis demand is expressed through the report by Mrs Morgan, whom I would like to congratulate.
Detta krav uttrycks i Eluned Morgans betänkande, och henne vill jag gratulera.
EnglishI think that also responds to the point raised by Mrs Morgan on that subject.
Jag tror att detta också ger svar på den punkt som Morgan tog upp i samband med denna fråga.
EnglishThe problem with the electricity pricing mechanism has been ignored in Mrs Morgan's report.
Problemet med elprismekanismen har ignorerats i Eluned Morgans betänkande.
EnglishAs for everything else in the Morgan report, I find it very satisfactory.
Återstoden i Morganbetänkandet anser jag är mycket tillfredsställande.
EnglishI hope that the Morgan report has made that as clear to others as it is to me.
Jag hoppas att detta blivit så klart genom Morgans betänkande som det har blivit klart för mig.
EnglishMr President, before I go further I would just like to pay tribute to the rapporteur, Mrs Morgan.
(EN) Herr talman! Innan jag går vidare vill jag tacka föredraganden, Eluned Morgan.
EnglishMr President, I would like to thank Mrs Morgan for the work that she has done.
Herr ordförande! Jag vill också rikta ett varmt tack till Morgan för det arbete som hon har utfört.
EnglishMr President, the Morgan Report is an own-initiative report of the Culture Commission.
Herr ordförande! Morgan-betänkandet är ett betänkande som gjorts på kulturutskottets initiativ.
EnglishMrs Morgan said that she and her group are facing problems head-on.
Morgan sade att hon och hennes grupp tar itu med problemen rakt på sak.