"more like" - Svensk översättning

EN

"more like" på svenska

SV
EN

more like {adverb}

volume_up
more like
This led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
Detta ledde till ett litet sammanbrott -- (Skratt) -- som faktiskt var lite mer som detta.
They tend to -- pigs, for example, are more like dogs.
. ~~~ grisar är exempelvis mer som hundar.
That first one, it was more like a passionate affair.
Den första, var mer som en kärleksaffär.

Användningsexempel för "more like" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, there are two more things I should like to say.
Fru talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja säga ytterligare två saker.
EnglishWe're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
Vi är väl medvetna om detta i form av kognitiva attribut, som t.ex. språk.
EnglishThere is just one more point I should like to make about this whole situation.
Herr ordförande, i hela denna situation skulle jag vilja peka på ytterligare en punkt.
EnglishIt would be more like the kind of warning you find on cigarette packets.
Det skulle närmast likna en varningstext av de slag som finns på cigarettpaket.
EnglishThis is not the package we wanted, but there is more in it to like than dislike.
Det är inte det här paketet vi ville ha, men det finns mer att gilla än att ogilla i det.
EnglishToday's resolution looks more like an appeal but not like a European Parliament document.
Dagens resolution ser mer ut som en vädjan och inte som ett parlamentsdokument.
EnglishI would once more like to thank Mr Corbett and all those who participated.
Jag vill ännu en gång tacka Richard Corbett och alla dem som har medverkat.
EnglishSometimes it can look more like a living room on wheels than a means of transportation.
Ibland kan den se ut som ett rullande vardagsrum snarare än ett fortskaffningsmedel.
EnglishIn that sense, Cairo was not a Euro-African Summit but more like a summit of élites.
I det avseendet var Kairo inte ett EU-afrikanskt möte utan ett elitmöte.
EnglishIt looked more like this when it was all wrapped up -- not quite so pretty.
Men den såg snarare ut såhär när den var inslagen -- inte riktigt så fin.
EnglishThe Commission, however, and the Council even more so, are behaving like an opera chorus.
Kommissionen, och i än högre grad rådet, beter sig dock inte som en operakör.
EnglishWe wish there were more people like you running states in Europe today.
Vi önskar att det fanns fler personer som ni som leder stater i Europa i dag.
EnglishThe report looks more like a routine job than a fundamental approach.
I betänkandet liknar den mer ett rutinarbete än ett gediget tillvägagångssätt.
EnglishSo, if Kevin's saying it's been three girls, it's more like one, or none.
Om Kevin säger att det är tre tjejer, är det snarare en eller ingen alls.
EnglishI would be happy to let you have a photocopy if you would like more information.
Jag skall med glädje se till att ni får kopior för er information.
EnglishBut it is behaving more like an obstacle here, with Parliament's support.
Men man intar snarare en ståndpunkt som blockerande klippa, med stöd av detta parlament.
EnglishThis led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
Detta ledde till ett litet sammanbrott -- (Skratt) -- som faktiskt var lite mer som detta.
EnglishMr Telkämper, that was more like a declaration than a point of order!
Telkämper, det var mer en förklaring än ett meddelande till arbetsordningen.
EnglishSteve Grand points out that you and I are, ourselves, more like a wave than a permanent thing.
Steve Grand påpekar att du och jag, är själva mer som en våg än ett permanent ting.

Liknande översättningar för "more like" på svenska

more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
like adjektiv
like preposition
like adverb