"more interesting" - Svensk översättning

EN

"more interesting" på svenska

EN

more interesting {adjektiv}

volume_up
more interesting
But when you see it like that it's more interesting looking.
Men när man ser det på det sättet så ser det mer intressant ut.
But what I think comes next is far more interesting.
Men det jag tror kommer härnäst är mycket mer intressant.
But what I find more interesting is the background against which this raid took place.
Det som jag däremot tycker är mer intressant är bakgrunden till varför det här infallet ägde rum.

Användningsexempel för "more interesting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."
Om du hade sovit fem timmar skulle den här middagen ha varit mycket intressantare."
EnglishAs she gets white fingers of cold the area was even more interesting.
Eftersom hon själv får vita fingrar av kyla kändes området extra intressant.
EnglishThat would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.
Det vore i alla fall en mycket intressantare och mer produktiv förebild med större rikedom.
EnglishBut the more interesting thing was that I started learning from people.
Men det verkligt intressanta var att jag lärde mig från andra människor.
EnglishWith interruptions such as this, however, the debate becomes more interesting.
Med avbrott som det här blir debatten emellertid intressantare.
EnglishI would like to end here, although I could say more on this interesting and topical subject.
Jag tänker sluta här, även om jag kunde säga mer om detta intressanta och aktuella ämne.
EnglishBut what I find more interesting is the background against which this raid took place.
Det som jag däremot tycker är mer intressant är bakgrunden till varför det här infallet ägde rum.
EnglishThe report by Mr Lange is interesting from more than one point of view.
Vår kollega Langes betänkande är intressant i mer än ett avseende.
EnglishHere you will find quality information to help you with your studies and make your life more interesting.
Här hittar du bra information som kan hjälpa dig med dina studier och berika ditt liv.
EnglishPerhaps this would make the debate more interesting and you would get a few more hits on the internet site.
Detta skulle kanske göra debatten intressantare och ge några fler träffar på webbplatsen.
EnglishBut when you see it like that it's more interesting looking.
Men när man ser det på det sättet så ser det mer intressant ut.
EnglishBut what's more interesting is how it tastes to you will depend critically on what you think you're eating.
Det som är mer intressant är att hur det smakar för er kommer bero på vad ni tror att ni äter.
EnglishThe report is even more interesting as it goes much beyond the unemployment situation of women as such.
Betänkandet blir än mer intressant när det går utöver själva arbetslöshetssituationen för kvinnor.
EnglishAs a result of his efforts, Parliament should now function better and hold more interesting debates.
Till följd av hans ansträngningar bör parlamentet nu fungera bättre och hålla intressantare debatter.
EnglishOur debates must be made more interesting and relevant, and this certainly entails greater flexibility.
Våra debatter måste bli mer intressanta och relevanta, och detta kräver givetvis större flexibilitet.
EnglishBut to make my job more interesting for you, as well as for me, I'm going to do this problem thinking out loud.
För att göra det mer intressant för er, och för mig själv, kommer jag att göra uträkningen högt.
EnglishAnd biogas will obviously be a more interesting proposition to station owners if there is access to gas nearby.
Självklart blir biogasen intressantare för mackägarna om det finns tillgång till gas på nära håll.
EnglishPerhaps we should find a more interesting spot for him.
Vi kanske skulle hitta en intressantare plats åt honom.
EnglishBut what I think comes next is far more interesting.
Men det jag tror kommer härnäst är mycket mer intressant.
EnglishThe more interesting question is: Did it matter they were contemplating the parable of the Good Samaritan?
Den mer intressanta frågan är: Spelade det någon roll om de tänkte på berättelsen om den barmhärtige samariten?

Liknande översättningar för "more interesting" på svenska

interesting adjektiv
Swedish
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv
make interesting verb
more accurately
more delightful adjektiv
Swedish
more frequently adjektiv
Swedish
more like adverb
Swedish