"more guarded" - Svensk översättning

EN

"more guarded" på svenska

more guarded
SV
  • mer bevakad

Användningsexempel för "more guarded" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Ava is more hesitant, more guarded, and unsure of her future.
Women always have to be better, sharper, more guarded, more dexterous than the men in line before them.
In her personal life she is much more guarded.
The boys, by contrast, were much more guarded.
I found someone far more guarded than before and far less articulate.
He worries he would be more guarded, no longer giving his whole self to patients because he is immersed in grief.
India's official reaction, however, was much more guarded and cautious.
Her prediction for the series was a little more guarded.
Our judging meetings to decide the longlist and shortlist were more guarded than previous gatherings.

Användningsexempel för "more guarded" på svenska

EnglishHowever, my approach to the coal industry is more guarded.
Emellertid är mitt synsätt på kolindustrin mer reserverat.
EnglishOn the other hand, the media and many observers highlighted the discrepancies and the more or less guarded or even pessimistic assessments.
Bland många av observatörerna och från massmediernas håll ligger tyngdpunkten i stället på motsättningarna och utvärderingarna är mer försiktiga, för att inte säga pessimistiska.

Liknande översättningar för "more guarded" på svenska

guarded verb
Swedish
guarded adjektiv
Swedish
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv
more accurately
more delightful adjektiv
Swedish
more frequently adjektiv
Swedish
more like adverb
Swedish