"more glaring" - Svensk översättning

EN

"more glaring" på svenska

more glaring
SV
  • mer bländande

Användningsexempel för "more glaring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Now that there are actual games under our belt, the matter seems all the more glaring.
Your evasions in other cases might start looking all the more glaring.
Those are just some of the more glaring on-air and in-print examples.
Then 60 seconds later, he was guilty of an even more glaring miss when he skied over from just six yards.
Motel signs are bright, cheerful neon, the more glaring and gaudy, the better.
And nowhere is that under-achievement more glaring than in the 4x100m relay.
This is more glaring where gate-keeping is prevalent.
The deficiencies of the plot -- legion -- might well have been even more glaring if it hadn't gone backwards as often as it went forwards.
But the weakness that had started to show themselves during game two become more and more glaring in game three.

Användningsexempel för "more glaring" på svenska

EnglishMr President, ladies and gentlemen, the contrast could hardly be more glaring.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Kontrasten kunde knappast vara större.
EnglishHowever, the report has several glaring omissions - more than I can mention, so I will confine myself to the subject of China.
Men rapporten har ett flertal påtagliga försummelser - fler än jag kan ta upp, så jag ska hålla mig till ämnet Kina.
EnglishWhy is there a large discrepancy between the salaries here and those in the US and Canada, making the lack of attractiveness even more glaring?
Varför är det så stor skillnad mellan lönerna här och i Förenta staterna och Kanada vilket gör bristen på dragningskraft ännu mer påfallande?

Liknande översättningar för "more glaring" på svenska

glaring adjektiv
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
more and more adverb
Swedish
more often adjektiv
Swedish
more difficult adjektiv
more accurately