"more for less" - Svensk översättning

EN

"more for less" på svenska

EN

more for less

volume_up
What has always been said about the EU budget as a whole - that you cannot do more for less money - has now proved possible.
Något som alltid har sagts om EU:s budget som helhet, nämligen att man inte kan göra mer för mindre pengar, har nu visat sig vara möjligt.

Användningsexempel för "more for less" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
En affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.
EnglishNevertheless, at the same time, there are areas where we have to do more, not less.
Å andra sidan finns det samtidigt områden där vi behöver göra mer, och inte mindre.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Kommissionen har ärligt talat en i stort sett rent procedurmässig roll i sammanhanget.
EnglishIf anything, these so-called more recent factors deserve more, not less, attention.
Dessa så kallade nyare ämnen förtjänar just mer uppmärksamhet i stället för mindre.
EnglishThis was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
Då var det mycket relevant eftersom vi var tvungna att börja ungefär vid noll.
EnglishIn a way they had, then, more or less brought the situation on themselves.
På sätt och vis var de alltså mer eller mindre själva orsaken till sin situation.
EnglishI will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
Jag kommer att nämna sex av dem, och jag anser att vi mer eller mindre bör stanna där.
EnglishI believe that all the groups will be more or less in agreement with this report.
Jag tror att alla grupper är mer eller mindre överens om detta betänkande.
EnglishIt is entirely legitimate to be more or less enthusiastic about the European Union.
Det är fullt legitimt att vara mer eller mindre entusiastisk för Europeiska unionen.
EnglishFirst, because the objective of the ecopoint system has more or less been achieved.
För detta talar i första hand att målet med systemet med miljöpoäng nästan uppnåtts.
English(DE) Mr President, the ACTA negotiations seem to be more or less concluded.
(DE) Herr talman! Acta-förhandlingarna tycks vara mer eller mindre avslutade.
EnglishThe third lesson we can draw is that Europeans want more not less Europe.
Det tredje vi kan lära oss är att européer vill ha mer, och inte mindre, av EU.
EnglishI am also very glad that you urge us to do more, not less, with some exceptions.
Det gläder mig också att ni, med vissa undantag, uppmanar oss att göra mer, inte mindre.
EnglishWhen we started negotiations on the last day more or less every suggestion was rejected.
När vi startade förhandlingarna sista dagen avslog man i stort sett alla förslag.
EnglishThe sixth action programme makes a more or less felicitous attempt to do this.
I det sjätte åtgärdsprogrammet försöker man sig på det, mer eller mindre framgångsrikt.
EnglishI can more or less reiterate the comments of last year and of the years before that.
Jag kan mer eller mindre upprepa kommentarerna från förra året och åren dessförinnan.
EnglishWe know more or less what the panel's decision will be. It will not look good for us.
Vi vet ungefär hur det hela kommer att avlöpa och det blir negativt för oss.
EnglishWe have a responsibility to lead the world in producing more, not less'.
Vi har ett ansvar att leda världen i riktning mot att producera mer, inte mindre.”
EnglishEveryone is now free to interpret this answer as more or less complete.
Det står var och en fritt att anse att hans svar var mer eller mindre uttömmande.
English'Live longer, save more, spend less!' These are the watchwords of the 'pensions reform'.
"Arbeta längre, spara mer, lev mer sparsamt" är ledmotivet för "pensionsreformen".

Liknande översättningar för "more for less" på svenska

less pronomen
less preposition
less adverb
Swedish
more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
for preposition