"Moravia" - Svensk översättning

EN

"Moravia" på svenska

SV
EN

Moravia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Moravia
Iron and steel industries are important in Moravia in the east of the country.
Järn- och stålindustrin är viktig i Mähren i den östra delen av landet.
I come from the region of Northern Moravia, from Silesia, an area where Czech, Polish and Slovak territory all meet.
Jag kommer från regionen norra Mähren, Schlesien, ett område där Tjeckiens, Polens och Slovakiens territorier sammanstrålar.
This January, it is 100 years since the Moravian Compromise came into force, which was quite exemplary; the only problem was that it only applied in Moravia.
Detta var en lysande kompromiss, problemet var att den bara gällde i Mähren.

Användningsexempel för "Moravia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIron and steel industries are important in Moravia in the east of the country.
Järn- och stålindustrin är viktig i Mähren i den östra delen av landet.
EnglishIn Prague there is 3% unemployment, in the industrialised area of Northern Moravia there is approximately 30%.
I Prag har man 3 procents arbetslöshet, i de industrialiserade delarna av norra Morava är siffran uppskattningsvis 30 procent.
EnglishI come from the region of Northern Moravia, from Silesia, an area where Czech, Polish and Slovak territory all meet.
Jag kommer från regionen norra Mähren, Schlesien, ett område där Tjeckiens, Polens och Slovakiens territorier sammanstrålar.
EnglishAfter all, similarly destructive floods are recurring in Moravia, the eastern area of the Czech Republic, 13 years after its reconstruction.
Lika förödande översvämningar inträffar ju på nytt i Moravien i östra Tjeckien, 13 år efter återuppbyggnaden.
EnglishI object to a ban on sugaring in Eastern Europe, including Moravia, unless wine acidification, practised in Southern countries, is also banned.
Jag är mot att sötning förbjuds i Östeuropa om inte syrning, som tillämpas i sydliga länder, också förbjuds.
EnglishThis January, it is 100 years since the Moravian Compromise came into force, which was quite exemplary; the only problem was that it only applied in Moravia.
Budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken för i år har nyligen höjts avsevärt.
EnglishThis is specifically in Northern Moravia, which was affected in May last year by the same flood wave that caused damage throughout the region of Central Europe.
Skadorna skedde särskilt i Nordmähren som drabbades i maj förra året av samma flodvåg som orsakade skador i hela området i Centraleuropa.
EnglishThis January, it is 100 years since the Moravian Compromise came into force, which was quite exemplary; the only problem was that it only applied in Moravia.
I januari i år är det 100 år sedan Mährenkompromissen trädde i kraft. Detta var en lysande kompromiss, problemet var att den bara gällde i Mähren.
EnglishIn the case of the Czech Republic, there is a sum of CZK 125 million to cover some of the damages caused by the floods in Northern Moravia last May and June.
När det gäller Tjeckien finns det ett belopp på 125 miljoner tjeckiska koruna för att täcka vissa av de skador som orsakades av översvämningarna i Nordmähren i maj och juni förra året.
EnglishDuring the German occupation of Bohemia and Moravia there were two concentration camps for Roma, one at Lety in Southern Bohemia, and the other at Hodonin, near Kunstat in Moravia.
Under den tyska ockupationen av Böhmen och Mähren fanns två koncentrationsläger för romer, ett i Lety i Södra Böhmen och det andra i Hodonin, nära Kunstat i Mähren.
EnglishOf the approximately 6 000 Roma and Sinti who lived in the protectorate of Bohemia and Moravia in 1942, only some 600 returned home in 1945 from the concentration and extermination camps.
Av de ca 6 000 romer och sinter som levde i protektoratet Böhmen och Mähren under 1942 återvände endast ca 600 av dem från koncentrations- och utrotningslägren 1945.
EnglishSpecial thanks are also due to the President of Parliament, Mr Buzek, for visiting the affected areas of Moravia together with us, and personally backing support for the Czech Republic.
Parlamentets talman Jerzy Buzek förtjänar också särskilt tack för att han besökte de drabbade områdena i Mähren tillsammans med oss och personligen ställde sig bakom stöd till Tjeckien.