"morals" - Svensk översättning

EN

"morals" på svenska

volume_up
morals {enb. plur.}
volume_up
moralism {substantiv}
volume_up
moral {substantiv}
EN

morals {enbart pluralis}

volume_up
1. allmänt
2. "sexual morality"
morals
volume_up
moral {enb. plur.} (sexualmoral)
Commissioner Frattini, it is not enough to worry about the morals of the day.
Det räcker inte att oroa sig över dagens moral.
Our actions shall be characterized by social responsibility and good morals.
Vårt agerande ska präglas av socialt ansvarstagade och god moral.
Abandoning laws and morals only strengthens, not weakens, terrorism.
Att överge lagar och moral stärker bara terrorismen, det försvagar den inte.

Användningsexempel för "morals" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCommissioner Frattini, it is not enough to worry about the morals of the day.
Kommissionsledamot Frattini! Det räcker inte att oroa sig över dagens moral.
EnglishWe must put in place a set of values as a response to the people with no morals.
Vi måste skapa värderingar som en reaktion mot omoraliska människor.
EnglishAbandoning laws and morals only strengthens, not weakens, terrorism.
Att överge lagar och moral stärker bara terrorismen, det försvagar den inte.
EnglishOur actions shall be characterized by social responsibility and good morals.
Vårt agerande ska präglas av socialt ansvarstagade och god moral.
EnglishWho is to decide what is damaging, and whose morals are the best?
Vem skall bestämma vad som är kränkande och vilken moral som är bäst?
EnglishThe Church has not spoon-fed morals to the people for a long time.
Kyrkan har inte matat människor med moraliska principer på länge.
EnglishIt is a matter of scientific progress, but also ethics and morals: in short, value judgments.
Det handlar om vetenskapliga, men också etiska och moraliska, framsteg: kort sagt, värdebedömningar.
EnglishBasically, the more we lose our grip on morals, the more we tighten our grip on our wallet.
För i grunden är det så, att ju mer man lättar på seder och bruk, desto hårdare håller man i plånboken.
EnglishWhat is all-important is that good public administration is inseparable from sound public morals.
Det allra viktigaste är att god offentlig förvaltning och god offentlig moral är två oskiljaktiga faktorer.
EnglishIt is important to distinguish between what is illegal and what is offensive or damaging to morals.
Det är viktigt att skilja mellan vad som är olagligt och vad som är anstötligt och kränkande för moralen.
EnglishWe can preach morals from our ivory pulpit, but we have to realise that it does not work like that.
Vi kan predika moral utifrån vår predikstol i elfenben, men vi måste inse att det inte fungerar på det sättet.
EnglishThis is not a question of morals or of personal opinions, Commissioner; this is a question of legality.
Detta är inte en fråga om moral eller om personliga åsikter, fru kommissionär, det är en fråga om legalitet.
EnglishLet us therefore make a start with new financial morals.
Låt oss därför börja om med en ny finansiell moral.
EnglishSo we, who will soon be giving lessons in morals to others, began by not applying our own resolutions.
Vi började alltså, vi som snart skall ge morallektioner till andra, med att inte tillämpa våra egna resolutioner.
EnglishBefore we give lessons in morals, we should start by applying the principles we seek to impose on others.
Innan vi börjar ge lektioner i moral, låt oss börja med att tillämpa de principer som vi vill tvinga på andra!
EnglishSometimes, if not frequently, it is the majority in the European Parliament that decides what ethics and morals are.
Några gånger, ganska ofta, är det majoriteten i Europaparlamentet som bestämmer vad etik och moral är.
EnglishBut when tourism is abused, it can destroy the morals and culture of many Asian countries, including Cambodia.
Men när turism missbrukas kan den förstöra moralen och kulturen i många asiatiska länder, däribland Kambodja.
EnglishIt is not a question of politics, but a question of morals.
EnglishThe current trends in the development of morals are leading the very concept of the family to be devalued.
De nuvarande tendenserna i utvecklingen av seder och bruk leder till att själva begreppet med familjen nedvärderas.
EnglishWhat kind of a picture of solidarity and morals is that?
Vad är det för slags solidaritet och moral?

Synonymer (engelska) till "morals":

morals
moral
English
morally
English