"morality" - Svensk översättning

EN

"morality" på svenska

volume_up
morality {substantiv}
SV
volume_up
moralism {substantiv}
volume_up
moral {substantiv}
EN

morality {substantiv}

volume_up
morality (även: ethic, ethics)
Morality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
Moral är en del av världsåskådningen införlivad i ett lands rättssystem.
The morality that I bring to this subject of trade is my belief in free trade.
Den moral jag tillämpar i handelsfrågan är min tro på frihandel.
When we remind people about their morality, they cheat less.
När vi påminner människor om deras moral, fuskar de mindre.

Användningsexempel för "morality" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Den apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
EnglishThe country is in fact, day by day, as David Grossman says, losing its very morality.
Landet förlorar faktiskt dagligen, som David Grossman säger, själva sin moral.
EnglishMorality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
Moral är en del av världsåskådningen införlivad i ett lands rättssystem.
EnglishThe deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Den pseudomoral som finns i samhället borde få oss att tänka efter.
EnglishI believe that they are fighting against morality, fellow human beings and humanity itself.
Jag anser att de för sin kamp mot moralen, medmänniskorna och mänskligheten själv.
EnglishMr Schulz has been complaining about the lack of morality in the markets.
Martin Schulz har klagat över den bristande moralen på finansmarknaderna.
EnglishIt is not the Commission's role to decide on the morality of material.
Det är inte kommissionens uppgift att bedöma vad som är omoraliskt material.
EnglishThe morality that I bring to this subject of trade is my belief in free trade.
Den moral jag tillämpar i handelsfrågan är min tro på frihandel.
EnglishTaste and morality can vary and I do not think we can impose them uniformly from the EU.
Smak och moral varierar och jag tror inte att EU kan få folk att enas om vad som ska gälla.
EnglishIndeed, this very Parliament has raised the voice of morality in Europe.
Just detta parlament har verkligen höjt moralens stämma inom Europa.
EnglishWhat are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
Vilka är dessa kriterier när det gäller moralen hos de kandidater som skall inneha denna tjänst?
EnglishIf we preach morality to some, we must also preach it to others.
Om vi predikar moral för somliga, måste vi också göra det för andra.
EnglishYou see, morality must be applied towards everyone equally, regardless of risks and interests.
För ni förstår, samma moraliska regler måste gälla lika för alla, oberoende av risker och intressen.
EnglishWhen we remind people about their morality, they cheat less.
När vi påminner människor om deras moral, fuskar de mindre.
EnglishThere can be no morality without practicality.
Det kan inte finnas en moralisk förpliktelse utan praktiska möjligheter att uppfylla den.
EnglishMrs Roth, speaking earlier for the Greens, spoke of her belief in the need for morality in politics.
Roth, som tidigare tog till orda för De gröna, talade om att hon trodde att det behövs moral i politiken.
EnglishThe second thing I should like to highlight is the fact that a great deal has been said about humanism and morality.
Jag skulle vilja betona ytterligare en punkt: man har talat mycket om humanism och moral.
EnglishHe spoke of morality and said that we shall find ways and means of developing this at some time.
Han talade om moral och om att vi så småningom kommer att finna chanser och möjligheter att utveckla en sådan.
EnglishFirstly, even experimentation with embryos is despicable and offends against public policy and morality.
För det första är redan experiment med embryon förkastligt och ett brott mot god sed och allmän ordning.
EnglishWe are already in the habit of regulating morality.
Vi har redan tagit för vana att reglera moraliska principer.

Synonymer (engelska) till "morality":

morality
moral
English
morally
English