"moral high ground" - Svensk översättning

EN

"moral high ground" på svenska

volume_up
moral high ground {substantiv} [talesätt]
EN

moral high ground {substantiv} [talesätt]

volume_up
moral high ground

Användningsexempel för "moral high ground" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRecognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
Erkännandet av Kosovo har ställt till trassel och gett Ryssland ett moraliskt övertag.
EnglishIt is actually Mr Buttiglione who holds this moral high ground.
Det är i själva verket Buttiglione som försvarar de moraliska värderingarna.
EnglishHis critics assume the moral high ground, and this is wrong.
Det är i själva verket Buttiglione som försvarar de moraliska värderingarna.
EnglishHis critics assume the moral high ground, and this is wrong.
Hans kritiker säger sig vilja skydda moraliska värderingar, vilket är fel.
EnglishThe new right is getting hold of them and using them to capture the moral high ground.
På det här sättet håller familjevärdena i samhället att hamna i orätta eller åtminstone ensidiga händer.
EnglishFurthermore, those images forever removed the so-called moral high ground of the occupying forces.
Dessutom tog de bilderna bort de så kallade höga moraliska värderingarna hos de ockuperande styrkorna.
EnglishMr President, it is useless to take the moral high ground when debating about drugs.
Herr ordförande! Det är meningslöst att försöka ställa sig på ett högre moraliskt plan när man debatterar narkotika.
EnglishThe new right is getting hold of them and using them to capture the moral high ground.
Nyhögern håller på att tillskansa sig dessa och med hjälp av dem klättrar den på den moraliska självgodhetens högländer.
EnglishOur struggle can only win the moral high ground if it clearly is within the limits of national and international law.
Vår kamp kan bara bli moraliskt berättigad om den klart hålls inom gränserna för nationell och internationell rätt.
EnglishThe moral high ground is a precarious location.
EnglishMr President, Madam Vice-President, I do not believe that Mr Rack, or other Austrian Members can claim the moral high ground.
Herr talman, fru vice kommissionsordförande! Jag tror inte att varken Rack eller andra österrikiska kolleger kan göra anspråk på en högre moral.
EnglishThe biggest danger for democracy is the loss of the moral high ground and this is a further serious capitulation in the face of terrorism.
Den största faran för demokratin är den sjunkande moralen, och detta är ytterligare en allvarlig kapitulation gentemot terrorismen.
EnglishRather than re-structure its steel industry, the US risks losing the moral high ground in the global campaign for free trade.
Förenta staterna tar hellre risken att förlora sitt moraliska överläge i den globala kampanjen för frihandel än att omstrukturera sin stålindustri.
EnglishRussia will, interestingly, now claim the moral high ground in international law - perhaps for the first time in recent history.
Intressant nog kommer Ryssland nu att hävda att de har moralen på sin sida i den internationella rätten - kanske för första gången i nutidshistorien.
EnglishOther legal instruments remain available for targeted transatlantic data exchange and, as stated by Claude Moraes, nobody has the moral high ground here.
Andra rättsliga instrument finns fortfarande tillgängliga för utbyte av uppgifter över Atlanten, och precis som Claude Moraes sade så kan ingen här påstå sig ha högre moral än någon annan.
EnglishThe passage on the human rights situation within the EU is also interesting and gives the EU no cause whatsoever to take the moral high ground vis-à-vis new candidate countries.
Vad som också är intressant är passusen angående situationen för de mänskliga rättigheterna inom EU, som ingalunda ger anledning till någon skolmästaraktig attityd gentemot nya anslutningsländer.

Liknande översättningar för "moral high ground" på svenska

moral adjektiv
moral substantiv
Swedish
ground substantiv