"monumental" - Svensk översättning

EN

"monumental" på svenska

volume_up
monument {substantiv}
SV

"monumental" på engelska

EN

monumental {adjektiv}

volume_up
monumental
Of course, a model such as this will help women, because the state to which the Taliban reduced women is a monumental issue.
En modell som denna kommer förstås att hjälpa kvinnor, eftersom den situation som talibanerna har försatt kvinnorna i är en monumental fråga.
This would result in an increase in operational costs and create the impression of a monumental technocracy that would be rejected by the populations concerned.
Detta skulle leda till att driftskostnaderna ökar och skapa intrycket av en monumental teknokrati som den berörda befolkningen skulle ta avstånd från.
SV

monumental {adjektiv}

volume_up
monumental
En modell som denna kommer förstås att hjälpa kvinnor, eftersom den situation som talibanerna har försatt kvinnorna i är en monumental fråga.
Of course, a model such as this will help women, because the state to which the Taliban reduced women is a monumental issue.
Detta skulle leda till att driftskostnaderna ökar och skapa intrycket av en monumental teknokrati som den berörda befolkningen skulle ta avstånd från.
This would result in an increase in operational costs and create the impression of a monumental technocracy that would be rejected by the populations concerned.

Användningsexempel för "monumental" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn fact, suffering is so huge and enormous, his own becomes less and less monumental.
Faktum är, lidandet är så pass stort och enormt så att hans egna lidande blir minde monumentalt.
EnglishToday, the strength of Europe is being marred and eroded by a monumental amount of debt.
I dag hotas och eroderas Europas styrka av ett enormt skuldberg.
EnglishWhy the monumental failure of the aid to Africa?
Varför har biståndet till Afrika blivit ett så gigantiskt misslyckande?
EnglishWhy the monumental failure of the World Bank policies on development and poverty reduction?
Varför har Världsbankens politik för utveckling och fattigdomsminskning blivit ett så gigantiskt misslyckande?
EnglishYou have a monumental crisis emerging, Mr. Secretary-General.
Ni har en jättekris på gång, herr generalsekreterare.
EnglishEurope is at a critical moment in its development with two monumental challenges looming on the horizon.
Europa befinner sig i ett kritiskt utvecklingsskede, med två monumentala utmaningar hägrande på horisonten.
EnglishThis is the place where the unprecedented and monumental task of bringing the countries of Europe together was achieved.
Det var här som man utförde den exempellösa och storslagna uppgiften att föra Europas länder tillsammans.
EnglishConsidering its size and complexity, India’s stable and vibrant society remains a monumental achievement.
Med tanke på landets storlek och komplexitet är Indiens stabila och pulserande samhälle fortfarande en imponerande bedrift.
EnglishConsidering its size and complexity, India’ s stable and vibrant society remains a monumental achievement.
Med tanke på landets storlek och komplexitet är Indiens stabila och pulserande samhälle fortfarande en imponerande bedrift.
EnglishWe have some monumental issues ahead of us.
Vi har flera enormt viktiga frågor framför oss.
EnglishThis monumental step is like a mountain pass: when we get there, a new landscape will of course unfold before us.
Detta enorma steg är som ett bergspass: när vi når dit upp kommer ett nytt landskap naturligtvis att breda ut sig framför oss.
EnglishThis is a monumental task that we are undertaking.
EnglishThis truly was a monumental disaster.
EnglishThe issues it is dealing with are - it must be said - a monumental task: a task, as we say in German, for an entire century.
De frågor som det behandlar är - det måste sägas - en kolossal uppgift: en uppgift för ett helt århundrade, som vi säger i Tyskland.
EnglishOf course, a model such as this will help women, because the state to which the Taliban reduced women is a monumental issue.
En modell som denna kommer förstås att hjälpa kvinnor, eftersom den situation som talibanerna har försatt kvinnorna i är en monumental fråga.
EnglishWhat a monumental error.
EnglishMuch more time is needed to address the Constitution and the monumental decisions it entails, and the more time allowed the better.
Det krävs mycket mer tid för att ta itu med konstitutionen och de mycket viktiga beslut den innebär, och ju mer tid vi har på oss, desto bättre.
EnglishIt illustrates also the monumental contempt with which we in this House treat public opinion and treat the electors who voted us into this place.
Det visar också det monumentala förakt med vilket vi här i parlamentet behandlar den allmänna opinionen och de väljare som röstade hit oss.
EnglishWhat monumental undemocratic arrogance it is to suggest that Members of this Parliament should have their questions to the Council and Commission censored!
Vilken enorm odemokratisk arrogans att föreslå att parlamentsledamöterna ska få sina frågor till rådet och kommissionen censurerade!
EnglishSometimes the European Commission is late in issuing a report, since the damage caused by certain absolutely monumental works is already irreversible.
Ibland lägger Europeiska kommissionen inte fram en rapport förrän vissa mycket omfattande arbeten redan har orsakat oåterkalleliga skador.

Synonymer (engelska) till "monumental":

monumental
monument