"monument" - Svensk översättning

EN

"monument" på svenska

volume_up
monument {substantiv}
SV

"monument" på engelska

EN

monument {substantiv}

volume_up
This sixth century bridge is a monument of great historical value and still carries the only road to the ancient fortress.
Denna bro som byggts på femhundratalet är ett minnesmärke med stort historiskt värde och bron är fortfarande den enda tillfartsvägen till fästningen.
monument
Ernest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
Ernest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
The building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.
Denna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
SV

monument {neutrum}

volume_up
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
Ernest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
Ernest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Denna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
The building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.

Användningsexempel för "monument" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishErnest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
EnglishErnest Hemingway created an unforgettable literary monument to that generation.
Ernest Hemingway skapade ett oförglömligt litterärt monument för den generationen.
EnglishThose little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences.
Dessa små rösen är synliga monument över lagen om oavsiktliga konsekvenser.
EnglishThe building is a monument to how humankind has ignored the imperatives of climate change.
Denna byggnad är ett monument över hur mänskligheten ignorerar klimatförändringarna.
EnglishIt is completely lacking in humanity and is nothing but a monument to cynicism and hypocrisy.
Det innehåller ingen humanism, det är bara en symbol för cynism och hyckel.
EnglishOur visit started with a brief moment at the monument that was erected in memory of those victims.
Vi hoppas därför att kommissionen är villig att erkänna det.
EnglishFranz Werfel created a literary monument to this genocide in his work " The Forty Days of Musa Dagh ".
Franz Werfel har fastslagit detta i det litterära minnesmärket " Die vierzig Tage des Musa Dagh ".
EnglishOur visit started with a brief moment at the monument that was erected in memory of those victims.
Vårt besök inleddes med en kort stund vid det monument som har rests till minne av dem som föll offer.
EnglishA monument commemorating the soldiers of the murderous Waffen SS Galizien Division was unveiled there.
Ett monument avtäcktes där till minne av soldaterna i den mordlystna galiziska Waffen SS-divisionen.
EnglishThe MRF is the only party in Europe that has erected a monument to proven terrorists who killed children.
MRF är det enda parti i Europa som har rest ett monument över dömda terrorister som har dödat barn.
EnglishThe god of competition does not need a monument.
Den heliga konkurrensen är inte värd att sättas på piedestal.
EnglishWe hope that no harm will be done to this historic monument of cultural heritage belonging to the city of Barcelona.
Vi hoppas att detta historiska monument som tillhör staden Barcelonas kulturarv inte ska skadas.
EnglishAs a great Roman poet might have said, ‘let us build a collective monument more lasting than bronze’.
Som en stor romersk poet skulle kunna ha sagt: ”Låt oss bygga ett kollektivt monument, fastare stöpt än brons.”
EnglishSome strange monument that the Greeks have left at our doorstep.
EnglishThey're building a monument to the triumph of Paris and Helen.
EnglishAs a great Roman poet might have said, ‘ let us build a collective monument more lasting than bronze’.
Som en stor romersk poet skulle kunna ha sagt: ” Låt oss bygga ett kollektivt monument, fastare stöpt än brons. ”
EnglishWe should erect a monument to it in every country.
Vi borde resa ett monument över dem i alla länder.
EnglishOur historic monument days are always very well attended.
Vi har dagar då historiska minnesmärken håller öppet hus, och det är evenemang som drar till sig oerhört mycket folk.
EnglishThe monument has been damaged and daubed with paint sixteen times to date, most recently just over a week ago.
Minnesmärket har hittills skadats och smetats ned med färg sexton gånger, senast för bara drygt en vecka sedan.
EnglishThe monument whose removal was the cause of the demonstrations and tension is a monument to the victory over fascism.
Det monument som demonstrationerna och spänningarna handlade om är ett monument över segern över fascismen.

Synonymer (engelska) till "monument":

monument
monumental

Synonymer (svenska) till "monument":

monument