"months" - Svensk översättning

EN

"months" på svenska

volume_up
month {substantiv}
SV
volume_up
monthly {substantiv}
EN

months {pluralis}

volume_up
months
You received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
Du fick förmånerna utbetalda två månader där och sedan ytterligare två månader utomlands.
Months: the number of months before (negative) or after (positive) that the month should fall.
Månader: månaden ska ligga så många månader före (negativt) eller senare (positivt).
We had suggested 12 months, while you are proposing 18 months.
Vi hade föreslagit tolv månader, medan ni föreslår arton månader.

Användningsexempel för "months" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Vi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
EnglishSix months ago, wanting to regain people’ s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishThis study should accompany the negotiating process during the next 18 months.
Undersökningen bör åtfölja förhandlingsprocessen under de kommande 18 månaderna.
English- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
(EN) Fru talman! För fyra månader sedan kidnappades en polsk ingenjör i Pakistan.
EnglishSix months ago, wanting to regain people’s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Men det finns många andra saker som behöver göras under de kommande sex månaderna.
EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Om två månader är det väljarna som utnyttjar sin kontrollfunktion gentemot oss.
EnglishThank you for your support during all these months leading up to this report.
Tack för ert stöd under alla dessa månader som ledde fram till detta betänkande.
EnglishThat would give them the best sort of assistance in the months and years ahead.
Det skulle vara det bästa stödet för dem under de kommande månaderna och åren.
EnglishIn Europe it takes far longer, even as long as five months, a ratio of 1 in 30.
Det kan till och med dröja upp till fem månader, ett förhållande på 1 till 30.
EnglishIn the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
Under de 12 månader som gått har behovet att agera på alla dessa områden ökat.
EnglishMoreover, all this is happening just six months before the European elections.
Dessutom sker allt detta endast sex månader före valet till Europaparlamentet.
EnglishThe outcome has been that it has taken nine months to adopt a final decision.
Resultatet har blivit att det har tagit nio månader att anta ett slutligt beslut.
EnglishWhat is more, the latter took nine months to come up with a common position.
Det tog dessutom nio månader för dem att komma fram till en gemensam ståndpunkt.
EnglishYou need tough action, and I hope that will be forthcoming in the next few months.
Ni behöver vidta åtgärder, och jag hoppas att det sker inom de närmaste månaderna.
EnglishThe situation in Tibet will continue to focus attention during these months.
Situationen i Tibet kommer att stå i fortsatt fokus under de kommande månaderna.
EnglishWe will come to Parliament and the Council with proposals in the next few months.
Vi kommer att lämna förslag till parlamentet och rådet under de närmaste månaderna.
EnglishThat is harder, and that is the challenge held out before me in the coming months.
Det är svårare och det är den utmaningen som jag står inför de kommande månaderna.
EnglishWe therefore need to review our information virtually every two or three months.
Vi måste därför se över vår information så gott som varannan eller var tredje månad.

"months of gestation" på svenska

months of gestation
Swedish
  • månader av dräktigheten
  • månader av dräktighet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"months of graduation" på svenska

months of graduation
Swedish
  • månader av examen
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "month":

month