"monthly" - Svensk översättning

EN

"monthly" på svenska

volume_up
monthly {substantiv}
volume_up
month {substantiv}
SV
EN

monthly {adjektiv}

volume_up
Mr President, we have just voted in favour of a monthly plenary session reduced to four days.
Så har vi alltså uttalat oss för en månatlig sammanträdesperiod som minskats ned till fyra dagar.
We have monthly statistics relating to our labour market figures and we have annual statistics relating to our economic figures.
Vi har månatlig statistik för arbetsmarknadssiffrorna och årlig statistik för ekonomisiffrorna.
Amendment No 4 seeks to leave the monthly increments unchanged.
Ändringsförslag 4 skulle föreskriva att de månatliga påslagen bibehålls oförändrade.
monthly

Användningsexempel för "monthly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat is more, I check that this group is doing this properly on a monthly basis.
Och jag ser till att denna grupp verkligen gör sitt arbete månad för månad.
EnglishEver since I was 18 years old, I have received a monthly statement from my bank.
Ända sedan jag var 18 år har banken skickat ett kontoutdrag till mig en gång i månaden.
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Den genomsnittliga månadsinkomsten per person i Moldova är bara ca 30 euro.
EnglishOne purpose of the proposal is that data be submitted annually rather than monthly.
Ett syfte med förslaget är att uppgifter ska lämnas årligen i stället för månatligen.
EnglishI refer in particular to the moisture content of cereals and the monthly increments.
Och då handlar det främst om spannmålens fukthalt och de månatliga påslagen.
EnglishYou see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
I Berlin beslutades det nämligen att systemet med de månatliga påslagen skall behållas.
EnglishI would refer you to the policy strategy outlined in the ECB's first monthly report.
Jag hänvisar er till den politiska strategin i den första månadsöversikten från ECB.
EnglishA move to a monthly cycle of decision making, which commenced in January, should help.
En övergång till en beslutprocess varje månad, som inleddes i januari, borde hjälpa.
EnglishThis is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.
Det är en fjärdedels eller till och med en tredjedels månadslön i en del av dessa länder.
EnglishJabra BT530 - The Best Headset of the Year 2008, Mobile Internet Monthly, Poland
Jabra BT530 - Årets bästa headset 2008, Mobile Internet Monthly, Polen
EnglishThe deletion of monthly increments would reduce the budget by ECU 160m.
Om de månatliga ökningarna togs bort, skulle budgeten minska med 160 miljoner ecu.
EnglishSuch schemes have to be declared to the Commission and examined by it on a monthly basis.
Dessa stöd måste anmälas till kommissionen, som skall granska dem varje månad.
EnglishMonthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
De månatliga arbetslöshetssiffrorna i EU blir allt mer deprimerande.
EnglishIn Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.
I Vitryssland är 60 euro en månadslön för en läkare under utbildning.
EnglishOne purpose of the proposal is that data be submitted annually rather than monthly.
Ett syfte med förslaget är att uppgifterna ska rapporteras in årsvis i stället för månadsvis.
EnglishThe Commission proposes to issue a report periodically – on a six-monthly basis, I believe.
Kommissionen föreslår ett regelbundet utsändande av rapporter – halvårsvis, tror jag.
EnglishThe periodic monthly depreciation of the office equipment is 553.57 currency units.
Den periodiska månatliga avskrivningen av kontorsutrustningen uppgår till 553,57 valutaenheter.
EnglishSo we're doing around 1.4 billion page views monthly, so it's really gotten to be a huge thing.
Vi har ungefär 1,:,4 miljarder besök varje månad, så det är verkligen stort.
EnglishThe rate and NPER must refer to the same unit, and thus both be calculated annually or monthly.
Ränta och Perioder måste anges i samma enhet, d.v.s. beräknas årsvis eller månadsvis.
EnglishAmendment No 4 seeks to leave the monthly increments unchanged.
Ändringsförslag 4 skulle föreskriva att de månatliga påslagen bibehålls oförändrade.

"monthly gathering" på svenska

monthly gathering
Swedish
  • månatlig insamling
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"monthly grocery" på svenska

monthly grocery
Swedish
  • månadsvis livsmedelsbutik
  • månatliga livsmedelsbutiker
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "month":

month