"month" - Svensk översättning

EN

"month" på svenska

volume_up
month {substantiv}
SV
volume_up
monthly {substantiv}
EN

month {substantiv}

volume_up
Unemployment is increasing month after month, and today the Progress measures remain necessary.
Arbetslösheten ökar månad för månad, och Progress-åtgärderna behövs även nu.
This month, the Commission delivered its communication on better regulation.
Denna månad lade kommissionen fram sitt meddelande om bättre lagstiftning.
We can end up voting for one thing this month and something else next month.
Resultatet kan bli att vi denna månad röstar för en sak och nästa månad för något annat.

Användningsexempel för "month" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
Den återuppstod i juni 2008 och har eskalerat ända sedan början av denna månad.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
Mellan 2010 och 2011 gav vi oss själva ytterligare 3 000 euro vardera i månaden.
EnglishUntil around April last year, economic activity was declining, month after month.
Fram till omkring april i fjol avtog den ekonomiska aktiviteten månad efter månad.
EnglishNext month, we shall publish our contribution to the current review exercise.
Nästa månad kommer vi att offentliggöra vårt bidrag till den aktuella översynen.
EnglishShame on us for allowing the children of Iraq to die at the rate of 5 000 a month.
Vi borde skämmas för att vi låter Iraks barn dö med en takt av 5 000 i månaden.
EnglishMore generally, I made my thoughts on this report known in the debate last month.
Mer allmänt uttryckte jag mina åsikter om detta betänkande i förra månadens debatt.
EnglishIndeed, many of us who are more long-toothed did so last month in this very House.
Det gjorde många av oss som är mer erfarna förra månaden i just denna kammare.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Nämnda generaldirektörer kommer att tjäna 17 000 euro i månaden i genomsnitt.
EnglishIf the values for month and day are higher, they are carried over to the next digit.
Om värdena för månad och dag är större avräknas de med spill till nästa decimal.
EnglishI have been doing that for the last month, so I shall now continue in English.
Det har jag gjort under den senaste månaden, så jag fortsätter på engelska nu.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
För det första går det inte att anställa utbildade experter för 1 500 euro i månaden.
EnglishThe EUR 270 which we get here today is more than a Greek farmer gets in a month.
De 270 euro vi får här i dag är mer än vad en grekisk jordbrukare får under en månad.
EnglishForeign Minister Lavrov visited the Committee on Foreign Affairs a month ago.
Vi hade utrikesminister Lavrov på besök i utrikesutskottet för en månad sedan.
EnglishNo Commission official would work for a single month for that kind of money.
För detta belopp skulle inte en enda kommissionstjänsteman arbeta ens en månad.
EnglishIt seems to me that it has been an exception almost every month for the past year!
Det har varit ett undantag nästan varje månad nu under ett års tid, tror jag!
EnglishIn the general framework agreement with the Commission, we have a one-month deadline.
Enligt det allmänna ramavtalet med kommissionen har vi en tidsfrist på en månad.
EnglishAs a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Det gör att de första mikrolånen kommer att börja tillhandahållas den här månaden.
EnglishNext month we will be looking at the Oostlander report on Muslim fundamentalism.
Nästa månad kommer vi att behandla Oostlanders betänkande om muslimsk fundamentalism.
EnglishLast month scientists reported the entire continent is now in negative ice balance.
Förra månaden rapporterade forskare att hela kontinenten nu har i negativ isbalans.
EnglishOn the subject of night work, the two-month reference period is also too long.
När det gäller nattarbete är också referensperioden på två månader för lång.

"monthly gathering" på svenska

monthly gathering
Swedish
  • månatlig insamling
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"monthly grocery" på svenska

monthly grocery
Swedish
  • månadsvis livsmedelsbutik
  • månatliga livsmedelsbutiker
Mera chevron_right

"month of gains" på svenska

month of gains
Swedish
  • månad av vinster
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "month":

month