"monstrosity" - Svensk översättning

EN

"monstrosity" på svenska

EN

monstrosity {substantiv}

volume_up
monstrosity (även: behemoth, prodigy)
monstrosity

Användningsexempel för "monstrosity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor years, since the 1991 regulation, we have been trying to ban this monstrosity.
Sedan flera år, alltsedan förordningen från 1991, försöker vi förbjuda denna ohygglighet.
EnglishThis is a legal monstrosity and a serious denial of democracy.
Det här är en rättslig abnormitet och ett allvarligt förnekande av demokratin.
EnglishMy second worry is about the bureaucratic monstrosity of decision-making in the event of dispute.
Mitt andra bekymmer gäller den otympliga byråkratin hos beslutsfattandet vid en eventuell tvist.
EnglishHowever, whether we want a bureaucratic monstrosity is another matter.
Ett byråkratiskt monster är någonting helt annat.
EnglishAll agree that the project is ‘a monstrosity’.
Alla är överens om att byggnadsverket är att betrakta som ett ”monster”.
EnglishHowever, even they could not help me, and, in any case, we will not support a contradictory linguistic monstrosity.
Vi kommer i vilket fall som helst inte att stödja en motsägelsefull språklig abnormitet.
EnglishAre you sure the Trojans will take this monstrosity into the city?
Tror ni trojanerna tar in detta monster i stan?
EnglishHow could such a monstrosity ever have been negotiated?
Hur har man lyckats förhandla fram ett sådant monster?
English   Mr President, Commissioner Schreyer, ‘gender budgeting’ must become more than a mere linguistic monstrosity.
   Herr talman och kommissionär Schreyer! Så kallad genusbudgetering måste bli mer än enbart en språklig egenhet.
EnglishMy second worry is about the bureaucratic monstrosity of decision-making in the event of dispute.
Vi måste respektera medlemsstaternas utövande av sina befogenheter, och visa vårt erkännande för deras effektiva sätt att fullgöra sina uppgifter.
EnglishWe do not think Members of this Parliament should sit on the centre's management board, that is a constitutional monstrosity.
Vi anser inte att ledamöter av detta parlament skall sitta i centrumets styrelse, det är en konstitutionell abnormitet.
EnglishNot in this monstrosity, you're not.
EnglishOur concern is completely different from anything discussed thus far: our concern is whether or not to stage another bureaucratic monstrosity.
Vi diskuterar helt andra saker än de som hittills har debatterats: vi diskuterar om ytterligare ett byråkratiskt monster skall skapas eller inte.
EnglishThen there is a monstrosity which Commissioner Patten mentioned too: the wall, the wall of separation, of apartheid, of annexing of territory.
Sedan finns det en skamfläck som även kommissionsledamot Patten talade om: muren, skiljemuren, apartheid-muren, muren kring det ockuperade området.

Synonymer (engelska) till "monstrosity":

monstrosity