"monotonous" - Svensk översättning

EN

"monotonous" på svenska

volume_up
monotone {substantiv}
EN

monotonous {adjektiv}

volume_up
monotonous (även: flat, monotone, monotonic)
These sittings can sometimes be rather monotonous, but I would like to remind you of our Rules of Procedure.
Jag tackar er för att ni sätter lite fart på ett nattligt sammanträde eftersom de ibland är lite monotona, men jag vill erinra om vår arbetsordning.
But because without anyone opposing it, we will end up having a monotonous debate where everyone would be in favour and where we would have a lack of objective analysis.
Men om ingen opponerar sig mot konstitutionen kommer det att sluta med att vi för en monoton debatt där alla är för konstitutionen, och det skulle saknas objektiva analyser.
Think how monotonous Europe would have looked if the distribution had been equal everywhere.
Tänk så enformigt Europa hade sett ut om fördelningen hade varit lika överallt.
Ladies and gentlemen, if a neutral observer were to come to every sitting of the European Parliament, he would conclude that we are a monotonous lot.
Om en neutral observatör kom hit, skulle han under parlamentets sammanträden konstatera att vi är väldigt enformiga.
monotonous (även: humdrum)

Användningsexempel för "monotonous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThink how monotonous Europe would have looked if the distribution had been equal everywhere.
Tänk så enformigt Europa hade sett ut om fördelningen hade varit lika överallt.
EnglishMr President, this is becoming monotonous, but I am also very grateful to the rapporteur, Mr Trakatellis, for this excellent report.
Herr ordförande! Det blir monotont, men även jag är föredragande Trakatellis mycket tacksam för detta goda betänkande.
EnglishThese sittings can sometimes be rather monotonous, but I would like to remind you of our Rules of Procedure.
Jag tackar er för att ni sätter lite fart på ett nattligt sammanträde eftersom de ibland är lite monotona, men jag vill erinra om vår arbetsordning.
EnglishLadies and gentlemen, if a neutral observer were to come to every sitting of the European Parliament, he would conclude that we are a monotonous lot.
Om en neutral observatör kom hit, skulle han under parlamentets sammanträden konstatera att vi är väldigt enformiga.
EnglishLadies and gentlemen, if a neutral observer were to come to every sitting of the European Parliament, he would conclude that we are a monotonous lot.
Kolleger! Om en neutral observatör kom hit, skulle han under parlamentets sammanträden konstatera att vi är väldigt enformiga.
EnglishThat criticism which reaches a crescendo in our press with monotonous regularity centres on the system of allowances and expenses accruing to Members of this House.
Denna kritik som med en slående likriktning når sitt crescendo i vår press när det gäller systemet för parlamentsledamöternas arvoden och utgifter.
EnglishCertain jobs that women do carry their own health and safety risks, which result, for example, from lack of autonomy, monotonous and repetitive work, and other such factors.
Typiska kvinnoarbeten är behäftade med alldeles egna arbetarskyddsrisker som orsakas bland annat av bristande autonomi, enformiga rörelsemönster och dylikt.
EnglishBut because without anyone opposing it, we will end up having a monotonous debate where everyone would be in favour and where we would have a lack of objective analysis.
Men om ingen opponerar sig mot konstitutionen kommer det att sluta med att vi för en monoton debatt där alla är för konstitutionen, och det skulle saknas objektiva analyser.

Synonymer (engelska) till "monotonous":

monotonous
monotone
monotonic