"monopoly position" - Svensk översättning

EN

"monopoly position" på svenska

EN

monopoly position {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
monopoly position
Similarly, the idea that large telecoms firms should not be able to abuse a monopoly position is crucial.
På samma sätt är idén att stora telekommunikationsbolag inte skall kunna utnyttja sin monopolställning viktig.
They think that the airports are local monopolies and exploit their monopoly position in order to impose unreasonable charges.
De menar att flygplatserna utgör lokala monopol och utnyttjar sin monopolställning för att ta ut oskäliga avgifter.
This should not be allowed to become a monopoly position de facto, just because it is only the financially very strong companies which can buy that information.
Detta får inte utvecklas till någon faktisk monopolställning genom att bara kapitalstarka företag kan köpa denna information.

Användningsexempel för "monopoly position" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt should, in itself, not always be problematic for a company to adopt a monopoly position.
Det behöver långt ifrån alltid vara problematiskt i sig att ett företag intar en monopolposition.
EnglishSimilarly, the idea that large telecoms firms should not be able to abuse a monopoly position is crucial.
På samma sätt är idén att stora telekommunikationsbolag inte skall kunna utnyttja sin monopolställning viktig.
EnglishThey think that the airports are local monopolies and exploit their monopoly position in order to impose unreasonable charges.
De menar att flygplatserna utgör lokala monopol och utnyttjar sin monopolställning för att ta ut oskäliga avgifter.
EnglishSince the early 70s, those pioneers have nonetheless managed, gradually, to build a monopoly position when dealing with European states.
Sedan början av 1970-talet har pionjärerna ändå gradvis lyckats bygga upp en monopolsituation när det gäller europeiska stater.
EnglishWe therefore ask for this monopoly position, which is in nobody's interest, to be opposed and the patent application to be rejected.
Därför manar vi till motstånd mot den här monopolställningen, som inte ligger i någons intresse, och att beviljandet av ett patent avvisas.
EnglishThis should not be allowed to become a monopoly position de facto, just because it is only the financially very strong companies which can buy that information.
Detta får inte utvecklas till någon faktisk monopolställning genom att bara kapitalstarka företag kan köpa denna information.
EnglishIf we are to lose our competitivity with respect to Airbus, leaving Boeing alone in the world with a monopoly position, then we will see a loss of contracts and a loss of jobs.
Om vi förlorar vår konkurrenskraft när det gäller Airbus, och Boeing blir ensamt i världen med en monopolställning, kommer vi att se förlorade kontrakt och förlorade arbeten.
EnglishHarmful and improper products that are only produced to make money should be banned, but there is no reason for granting the pharmaceutical industry a monopoly position.
Skadliga och bristfälliga medel som man enbart producerar för att tjäna pengar måste visserligen förbjudas, men det finns ingen enda anledning att ge läkemedelsindustrin monopolställning.
EnglishSecondly, we must avoid a situation where providers of encrypted services obtain such a high degree of legal protection that they acquire a quasi-monopoly position in various sections of the market.
För det andra skall man undvika att utbjudare av krypterade tjänster uppnår en så hög grad av rättsligt skydd att de får en monopolliknande ställning på de olika delmarknaderna.

Liknande översättningar för "monopoly position" på svenska

monopoly substantiv
Swedish
position substantiv
to position verb
to be in position verb