"monopoly" - Svensk översättning

EN

"monopoly" på svenska

volume_up
monopoly {substantiv}
SV
EN

monopoly {substantiv}

volume_up
monopoly
Replacing a state monopoly by a private monopoly only makes matters worse.
Den som ersätter ett statligt monopol med ett privatmonopol råkar ur askan i elden.
This situation is perceived as an improvement on a public sector monopoly.
Detta upplevs som en bättre situation än ett offentligrättsligt monopol.
Unfortunately, research and development are still a monopoly of the richest regions.
Tyvärr utgör forskning och utveckling fortfarande ett monopol för de rikaste regionerna.

Användningsexempel för "monopoly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Den offentliga sektorn underordnas behoven i de monopolgrupper som den tjänar.
EnglishThis is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Detta är bra för nyinvesteringar och modernisering av gamla monopolföretag.
EnglishThe Commission is well aware of the functioning of the German alcohol monopoly.
Kommissionen känner mycket väl till hur det tyska etanolmonopolet fungerar.
English   – Mr President, the postal services have been a state monopoly for 150 years.
   – Herr talman! Posttjänsterna har varit ett statligt monopol i 150 år.
EnglishThis is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Det handlar om dagstidningar, veckotidningar och andra paketförsändelser.
EnglishThe Swedish alcohol monopoly now opens on Saturdays and at more locations.
Det svenska alkoholmonopolet har numera öppet på lördagar och på fler platser.
EnglishThere is the risk of creating a monopoly within the car dismantling trade.
Det riskerar att det skapas en monopolsituation inom demonteringsverksamheten.
EnglishThus, the EU budget is also used to channel money to the monopoly groups.
Därmed används EU:s budget också för att kanalisera pengar till monopolgrupper.
EnglishThe aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
Syftet är också att öka lönsamheten för företagsgrupper med monopolställning.
EnglishIt is even one of the most appalling human failings, and no one has a monopoly on it.
Den är en av de mest avskyvärda mänskliga brister, som ingen har monopol på.
EnglishReplacing a state monopoly by a private monopoly only makes matters worse.
Den som ersätter ett statligt monopol med ett privatmonopol råkar ur askan i elden.
EnglishThese corporations would thus come to enjoy a sort of 'monopoly on intelligence'.
Dessa företag skulle på så vis komma i åtnjutande av ett slags 'monopol på intelligens?.
EnglishSince the aim is to give these parties a monopoly to spread the good word of Europeism.
Målet är nämligen att ge partierna monopol på att sprida europeismens goda budskap.
EnglishPatents will establish a monopoly on all uses of genes, including potential future uses.
Genom patent monopoliseras alla - även framtida - användningsmöjligheter av genen.
EnglishExchanges are not public utilities and they should not be granted a monopoly.
Börserna är inte affärsdrivande verk, och de skall inte få något monopol.
EnglishSweden has a gambling monopoly to limit gambling, but the EU is threatening court action.
Sverige har spelmonopol för att begränsa spelandet, men då hotar EU med domstolen.
EnglishIt extends and consolidates the monopoly held by GDF Suez until 2025.
Enligt avtalet förlängs och konsolideras det monopol som GDF Suez har till 2025.
EnglishThat is as a consequence of a complete monopoly on this route to and from London.
Detta beror på att det finns ett fullständigt monopol på denna linje till och från London.
EnglishThese corporations would thus come to enjoy a sort of 'monopoly on intelligence '.
Dessa företag skulle på så vis komma i åtnjutande av ett slags ' monopol på intelligens?.
EnglishTheir sale creates new owners and a monopoly on the transmission system.
En försäljning av dessa skapar nya ägare och ett monopol inom transmissionssystemet.