EN

monolith {substantiv}

volume_up
1. konst
monolith

Användningsexempel för "monolith" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlso because the United States is no monolith.
Även på grund av att Förenta staterna inte är ett monopolitiskt block.
EnglishTwenty years ago, we had an heroic movement of working people in those countries which brought down the Stalinist monolith.
För tjugo år sedan såg vi en hjältemodig arbetarrörelse i dessa länder störta den stalinistiska jätten.
EnglishThey know that the EU is just such a monolith.
De vet att EU utgör just en sådan fast enhet.
EnglishUnfortunately, instead of replacing that monolith by going on to genuine democratic socialism, it was the restoration of capitalism which followed.
I stället för att ersätta stalinismen med en genuint demokratisk socialism följde dock tyvärr ett återinförande av kapitalismen.
EnglishIn both countries, over past decades, various attempts have been made at imposing from the top downwards an authoritarian monolith lacking any real support from a majority of the population.
I båda länderna har man under de senaste årtiondena gjort olika försök att skapa en diktatorisk enhet som omfattar hela befolkningen utan något riktigt stöd från folkets majoritet.

Synonymer (engelska) till "monolithic":

monolithic