"mono" - Svensk översättning

EN

"mono" på svenska

volume_up
mono {substantiv}
SV
SV

"mono" på engelska

volume_up
mono {enb. plur.}
EN
EN

mono {substantiv}

volume_up
mono
volume_up
mono {enb. plur.}
SV

mono {enbart pluralis}

volume_up
mono
volume_up
mono {substantiv}

Användningsexempel för "mono" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European institutions themselves are often mono- or bilingual.
EU-institutionerna är själva i många fall en- eller tvåspråkiga.
EnglishThe coal mining sector provides 280 000 jobs in the European Union, especially in mono-industry areas.
Kolbrytningssektorn skapar 280 000 arbetstillfällen i EU, framför allt i områden med en enda industrigren.
EnglishA supermarket could become a mono- or multi-brand sales dealer if it satisfied the criteria laid down by the manufacturer.
En stormarknad kan bli säljare av ett eller flera märken, om den uppfyller de kriterier som anges av tillverkaren.
EnglishI do not think that the diversity in market structures and the variety in the regions could be exchanged for a boring, one-dimensional mono-culture.
Jag vill inte tänka på att marknadsstrukturens mångfald och regioners variationsrikedom ersätts av en endimensionell, tråkig monokultur.
EnglishHowever, I think that Member States should also present plans for the economic and social development of mining regions, which are often mono-industry regions.
Jag anser dock att medlemsstaterna också bör lägga fram planer för den ekonomiska och sociala utvecklingen i gruvområdena. Detta är ofta regioner som har en enda industrigren.
EnglishThe USA is supporting Tutsi military regimes that are being maintained and developed on the basis of balances determined by their mono-ethnic armies and the commercial traffic these armies control.
USA stöder den militära tutsiregimen, som bibehåller makten och expanderar tack vara sin monoetniska trupper och den handel som de kontrollerar.

"monosodium glutamate" på svenska

monosodium glutamate
Swedish
  • mononatriumglutamat
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.