"monk" - Svensk översättning

EN

"monk" på svenska

volume_up
monk {substantiv}
SV
EN

monk {substantiv}

volume_up
monk (även: religious)
In my case, as a Buddhist monk, after lunch I have no more meals.
I mitt fall, som buddistisk munk, äter jag inga måltider efter lunch.
We must be aware that this issue is about more than just one monk.
Vi måste vara medvetna om att detta handlar om mer än en enda munk.
Huey sa att den här killen är praktiskt taget munk.

Användningsexempel för "monk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou know, Kramer, the next time you talk to her...... find out if she knows Kelly from Monk's.
Kramer, nästa gång du pratar med henne, kolla om hon känner Kelly på Monks.
EnglishIts first step should be to come to the rescue of this poor Tibetan monk.
Första steget borde vara att rädda denna stackars tibetanska munk.
EnglishIn my case, as a Buddhist monk, after lunch I have no more meals.
I mitt fall, som buddistisk munk, äter jag inga måltider efter lunch.
EnglishWe must be aware that this issue is about more than just one monk.
Vi måste vara medvetna om att detta handlar om mer än en enda munk.
EnglishMadam President, yesterday in Vietnam, Mr Ho Tan Anh, a Buddhist monk, set fire to himself.
Fru talman! Den buddistiske munken Ho Tan Ahn begick i går självmord i Vietnam genom att tända eld på sig själv.
EnglishWe call for the release of the monk Tenzin Delek Rinpoche.
Vi kräver att munken Tenzin Delek Rinpoche skall friges.
English   – Mr President, 26 January will be the second anniversary of the execution of the monk Lobsang Dhondup.
   – Herr talman! Den 26 januari kommer det att ha gått två år sedan munken Lobsang Dhondup avrättades.
EnglishI speak to you today as a simple Buddhist monk, educated and trained in our ancient traditional way.
Jag talar till er i dag som en enkel buddistmunk, som har utbildats och lärts upp på vårt urgamla traditionella sätt.
EnglishHuey said this guy is practically a monk.
Huey sa att den här killen är praktiskt taget munk.
EnglishAs a Buddhist monk, breakfast is something very sacred because I always eat when I wake up, as I always feel hungry.
Som buddistmunk är frukosten något mycket heligt - jag äter alltid när jag har vaknat eftersom jag alltid är hungrig då.
EnglishMr President, it was at the beginning of October that the 28-year old monk Ngawang Jangchub died in his cell in the Drepung monastery.
Det var i början av oktober som den 28-årige munken Ngawang Jangchub dog i sin cell på Drepungklostret.
EnglishSo, I guess it is a result of globalization that you can find Coca-Cola tins on top of Everest and a Buddhist monk in Monterey.
Jag antar att beror på globaliseringen att vi kan stöta på Coca-Cola burkar på Everest och buddhistmunkar i Monterey.
EnglishThis brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights.
Denna modiga buddistiska munk har blivit trakasserad och arresterad i flera år i sin kamp för religiös frihet och mänskliga rättigheter.
EnglishViolent acts of repression have also been noted against those in opposition, whether from the student movement or the Buddhist monk community.
Grova våldshandlingar mot oppositionen, såväl inom studentrörelsen som bland buddhistmunkarna, har också konstaterats.
EnglishIn my own case, for example, my meetings with the late Thomas Merton, a Trappist monk, in the late 60s, were deeply inspiring.
I mitt eget fall till exempel var mina möten med den bortgångne trappistmunken Thomas Merton i slutet av 1960-talet djupt inspirerande.
EnglishFive hundred years ago, Mr Lucia Patchioli, an Italian monk, developed the fundamentals of book-keeping which are still used today.
För femhundra år sedan utvecklade Lucia Patchioli, som var en italiensk munk, de grunder för redovisning som fortfarande används i dag.
EnglishHave you seen the head monk?
EnglishYesterday I raised a question which our 'Superior' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.
I går tog jag upp en fråga som vår "överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.
EnglishAs Mr Monk stated in the hearing on Laval, we need a protective protocol in the Lisbon Treaty or face social dumping in the future.
Som John Monks sa i utfrågningen om Laval behöver vi ett skyddande protokoll i Lissabonfördraget. Annars blir social dumpning ett faktum i framtiden.
EnglishYesterday I raised a question which our 'Superior ' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.
I går tog jag upp en fråga som vår " överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.

Synonymer (engelska) till "monk":

monk
English