"monies" - Svensk översättning

EN

"monies" på svenska

volume_up
monies {enb. plur.}
SV
EN

monies {enbart pluralis}

volume_up
1. juridik
monies (även: moneys)
We believe that the monies will be needed for 2004.
Vi anser att dessa belopp kommer att behövas för 2004.
The first is the decision by the Committee on Budgets to place into reserve the monies agreed for the Life programme.
Den första är budgetutskottets beslut att reservera de belopp som man överenskommit för Life-programmet.
Det handlar inte bara om belopp.

Användningsexempel för "monies" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf public monies are spent, the justification for doing so must be made just as public.
När offentliga medel ges ut måste motiveringen till detta likaså offentliggöras.
EnglishWill this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
Kommer denna skyldighet att gälla även vid växling från de nationella valutorna till euro?
EnglishPublic tendering was devised to ensure optimum use of public monies.
Offentliga anbud uppfanns för att de allmänna medlen skulle användas på bästa sätt.
EnglishWe are also introducing a requirement that the monies should be used for a specific purpose.
Vi inför också ett krav på att pengarna ska användas till ett särskilt syfte.
EnglishStructural Fund monies and agricultural expenditure are administered by the Member States.
Strukturfondsmedlen och jordbruksutgifterna förvaltas av medlemsstaterna.
EnglishThen there are the funds from budget heading B-8 for monies agreed under the CFSP.
Till detta kommer medel från budgetavdelning B-8 för de medel som beslutats inom ramen för GUSP.
EnglishSome 70% of monies wrongly paid out have never found their way back to the EU budget.
Ungefär 70 procent av de felaktigt utbetalda beloppen kommer aldrig tillbaka till EU:s budget.
EnglishFirstly, on the POSEIMA schemes where we had monies going to the Azores.
För det första, Poseima-programmet där pengarna gick till Azorerna.
EnglishAfter all, more than 80 % of the fraud in EU monies is carried out in these states.
När allt kommer omkring är det hos dem som mer än 80 procent av bedrägerierna med EU-pengar förövas.
EnglishAs to how these monies are distributed, we can worry about that in due course.
Hur dessa pengar sedan ska fördelas är en cura posterior .
EnglishAs to how these monies are distributed, we can worry about that in due course.
Hur dessa pengar sedan ska fördelas är en cura posterior.
EnglishWe are afraid that these monies will be denied to them in the future.
Vi är oroliga för att de kommer att nekas dessa medel i framtiden.
EnglishThese monies have primarily been used to help combat youth and long-term unemployment.
(EN) Dessa medel har främst använts för att hjälpa till att bekämpa ungdoms- och långtidsarbetslöshet.
EnglishThey have a long tradition of working in the British Merchant Navy and sending monies back home.
De har under många år arbetat i den brittiska handelsflottan och skickat pengar till hemlandet.
EnglishSome 70 % of monies wrongly paid out have never found their way back to the EU budget.
Det är upp till oss som utgör Europeiska unionen att utveckla lämpliga strategier för att förhindra detta.
EnglishThe unnecessary pumping of structural fund monies among the richest Member States is another cause of irritation.
Först och främst måste vi diskutera vad vi vill, om vad Europa gör och inte gör.
EnglishSo it is worrying if monies set aside for the development of these regions goes unspent.
Det är därför bekymmersamt att de anslag som erbjuds för utveckling av dessa områden inte har någon åtgång.
EnglishIt is not enough that only the EIB knows who gets these monies.
Det räcker inte att endast EIB vet vem som får dessa pengar.
EnglishI hope that monies will be directed towards ensuring that.
Jag hoppas att pengar kommer att anslås för att säkerställa det.
EnglishAs an arm of the budgetary authority, it must ensure that public monies are properly used.
Och i egenskap av en av budgetmyndighetens grenar skall det se till att allmänna medel används på ett bra sätt.

Synonymer (engelska) till "monied":

monied
English