"Mongolia" - Svensk översättning

EN

"Mongolia" på svenska

EN

Mongolia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mongolia
In January this year, Mongolia announced a moratorium on the death penalty.
I januari i år tillkännagav Mongoliet ett moratorium mot dödstraff.
Subject: Partnership and cooperation agreements with the countries of Central Asia and Mongolia
Angående: Partnerskaps- och samarbetsavtal med länderna i Centralasien och Mongoliet
Mr President, Mongolia is developing into the democratic pearl of Central Asia.
Mongoliet utvecklar sig till den mest demokratiska pärlan i Centralasien.

Användningsexempel för "Mongolia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, Mongolia is developing into the democratic pearl of Central Asia.
Herr talman! Mongoliet utvecklar sig till den mest demokratiska pärlan i Centralasien.
EnglishOur delegation on Central Asia covers all the countries of Central Asia and Mongolia.
Vår delegation till Centralasien omfattar alla länder i Centralasien och Mongoliet.
EnglishIn mid-January, I, together with Mr Maat, received the Prime Minister of Mongolia.
I mitten av januari tog jag tillsammans med kollega Maat emot Mongoliets premiärminister.
EnglishIn January this year, Mongolia announced a moratorium on the death penalty.
I januari i år tillkännagav Mongoliet ett moratorium mot dödstraff.
EnglishSubject: Partnership and cooperation agreements with the countries of Central Asia and Mongolia
Angående: Partnerskaps- och samarbetsavtal med länderna i Centralasien och Mongoliet
EnglishB5-0211/2001 by Mr Staes, on behalf of the Verts/ALE Group: humanitarian disaster in Mongolia;
B5-0211/2001 av Staes för Verts/ALE-gruppen: katastrofer som drabbar folket i Mongoliet;
EnglishMongolia may be an example of how the situation may change for the better in this respect.
Mongoliet kan vara ett exempel på hur situationen kan ändras till det bättre i detta avseende.
EnglishB5-0211/ 2001 by Mr Staes, on behalf of the Verts/ ALE Group: humanitarian disaster in Mongolia;
B5-0211 / 2001 av Staes för Verts / ALE-gruppen: katastrofer som drabbar folket i Mongoliet;
EnglishWe are talking about a country with three huge colonies, Tibet, East Turkestan and Mongolia.
Vi talar om ett land, som har tre jättelika kolonier, nämligen Tibet, Östturkestan och Mongoliet.
EnglishWe share the concern expressed by honourable Members of Parliament with regard to Inner Mongolia and Tibet.
Vi delar den oro som parlamentsledamöterna hyser beträffande Inre Mongoliet och Tibet.
EnglishNIS and Mongolia: economic reform and recovery (TACIS)
Ekonomiska reformer och återuppbyggnad i de nya oberoende staterna och Mongoliet (Tacis)
EnglishOur delegation on Central Asia covers all the countries of Central Asia and Mongolia.
Den 28 augusti kidnappades och misshandlades hans offentliga försvarare Surat Ikramov svårt av maskerade män.
EnglishTake the enormous cattle losses Mongolia has suffered.
Här måste det även inom Europeiska unionen ske en snabbare samordning.
EnglishB5-0229/2001 by Mr Maat and Mr Posselt, on behalf of the PPE-DE Group: humanitarian disaster in Mongolia.
B5-0229/2001 av Maat och Posselt för PPE-DE-gruppen: katastrofer som drabbar folket i Mongoliet.
EnglishEC/Mongolia Agreement on certain aspects of air services (
Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter (
EnglishB5-0229/ 2001 by Mr Maat and Mr Posselt, on behalf of the PPE-DE Group: humanitarian disaster in Mongolia.
B5-0229 / 2001 av Maat och Posselt för PPE-DE-gruppen: katastrofer som drabbar folket i Mongoliet.
EnglishIn Mongolia they say the European Union is our third neighbour.
I Mongoliet säger man att EU är dess tredje granne.
EnglishMr President, I would like, as a matter of priority, to thank Parliament for lending its support to aid for Mongolia.
Herr talman! Jag vill i vilket fall som helst tacka parlamentet för stödet till hjälp till Mongoliet.
EnglishThe European Union thus owes Mongolia something.
Europeiska unionen är alltså skyldig Mongoliet något.
EnglishToday, the people of China, Tibet, Mongolia and Xinjiang Uighur Autonomous Region of China have no freedom of religion or conscience.
Religions- och samvetsfrihet existerar inte i dag för kineser, tibetaner, mongoler, uigurer.

Synonymer (engelska) till "Mongolia":

Mongolia