"money value" - Svensk översättning

EN

"money value" på svenska

EN

money value {substantiv}

volume_up
1. ekonomi

Användningsexempel för "money value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishPerhaps the Council could come along and sign the resolution on value for money.
Kanske skulle rådet kunna underteckna resolutionen om valuta för pengarna.
EnglishIt does add value to our ability to get value for money in the institutions.
Det tillför värde till vår förmåga att få valuta för pengarna vid institutionerna.
EnglishWhat we need, then, is value for money, and that is what matters most of all.
Det vi behöver är valuta för pengarna, och det är det som är det viktigaste.
EnglishIt is extremely important that we think about the question of value for money.
Det är oerhört viktigt att vi funderar över om vi får valuta för pengarna.
EnglishI believe that this 'value for money' approach will be widely applied in the future.
Jag tror att strategin ”valuta för pengarna” kommer att användas mycket i framtiden.
EnglishLet us examine where we get more value for money, and where we get less.
Låt oss undersöka var vi kan få mer valuta för pengarna, och var vi får mindre.
EnglishThis poverty focus is essential in order to actually get value for money.
Den inriktningen på fattigdom är avgörande för att verkligen få "value for money".
EnglishThis is not just about whose money it is; we should also look for value for money.
Detta gäller inte bara vems pengar det är. Vi bör också eftersträva valuta för pengarna.
EnglishAs I said earlier, our ambition is total security for money and value for money.
Som jag nämnde tidigare är vår ambition total säkerhet för pengar och valuta för pengarna.
EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money '.
När man betraktar detta betänkande är satsen? bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishThis poverty focus is essential in order to actually get value for money.
Den inriktningen på fattigdom är avgörande för att verkligen få " value for money ".
EnglishLooking at this report, the phrase that stands out is 'best value for money'.
När man betraktar detta betänkande är satsen ?bäst valuta för pengarna? iögonenfallande.
EnglishWe in Parliament need to ask ourselves whether we are getting value for money.
Vi i parlamentet måste fråga oss själva om vi får valuta för pengarna.
EnglishWe should use money to create value for our society, not to create monetary value!
Vi borde använda pengar för att skapa värde för samhället, inte för att skapa penningvärde!
EnglishFor EU consumers and taxpayers, the review should ensure better value for money.
För EU:s konsumenter och skattebetalare borde översynen garantera bättre valuta för pengarna.
EnglishFor EU consumers and taxpayers, the review should ensure better value for money.
För EU: s konsumenter och skattebetalare borde översynen garantera bättre valuta för pengarna.
EnglishWe welcome efforts to ensure that taxpayers obtain more value for money.
Vi välkomnar ansatsen att skattebetalarna ska få mer värde för pengarna.
EnglishLast but not least in the use of the reserve is the question of value for money.
Sist men inte minst finns när det gäller användningen av reserven frågan om valuta för pengarna.

Liknande översättningar för "money value" på svenska

value substantiv
value verb
Swedish
money substantiv
to value verb
market value substantiv
book value substantiv
money market substantiv
numerical value substantiv
Swedish
money order substantiv
Swedish