"money-making" - Svensk översättning

EN

"money-making" på svenska

EN

money-making {adjektiv}

volume_up
We need to control the credit-creating activities, i.e. the money-making activities, of the banks.
Vi måste styra bankernas utlåningsverksamhet, det vill säga den inkomstbringande verksamheten.

Användningsexempel för "money-making" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere are splendid opportunities for money-making in the development of Natura 2000.
Det finns fantastiska möjligheter att tjäna pengar på utvecklingen av Natura 2000.
EnglishWe can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
Vi kan inte längre tolerera dem som förstör liv genom att tjäna pengar på missbrukare.
EnglishInnovation involves making money, a product or a licence from knowledge.
Innovation innebär att tjäna pengar, en kunskapsprodukt eller ett kunskapsbevis.
EnglishA world where making money is the sole objective will not see this as a priority.
En värld där den enda målsättningen är att tjäna pengar kommer inte att prioritera detta.
EnglishWe can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
Om ni tvivlar på det jag säger, strunta i att titta på de så kallade ” olagliga drogerna ”.
EnglishThe very people who caused the crisis are now making money from the ruins they caused.
Just de människor som orsakade krisen tjänar nu pengar på den ödeläggelse som de orsakat.
EnglishMr President, I shall try to save you some money by making three points.
Jag ska försöka att spara pengar åt er genom att komma med klargöranden på tre punkter.
EnglishWould it not be simpler to give them a little less money rather than making them pay tax?
Skulle det inte vara enklare att ge dem lite mindre i pension och låta dem slippa att betala skatt?
EnglishI do not now mean the criminal elements that have turned the war into a means of making money.
Jag avser inte de kriminella element som har förvandlat kriget till ett sätt att tjäna pengar.
EnglishBut innovation is the opposite process – making money out of knowledge!
Men innovation är det motsatta – att göra pengar på kunskap!
EnglishThe money that we are making available to the region will not by itself win us influence.
De medel vi ställer till förfogande för regionen kommer inte att i sig själva ge oss något inflytande.
EnglishWe need to control the credit-creating activities, i.e. the money-making activities, of the banks.
Vi måste styra bankernas utlåningsverksamhet, det vill säga den inkomstbringande verksamheten.
EnglishIt is about stopping gangs making money out of immigrants.
Det handlar om att stoppa ligor från att tjäna pengar på invandrare.
EnglishMaking money from movies... is better than winning an award.
Att tjänar pengar på att göra film är bättre än att få pris.
EnglishThis is a waste of money: we should be making savings and introduce a better, credible system of security.
Det är slöseri med pengar. Vi bör göra besparingar och införa ett bättre och mer trovärdigt säkerhetssystem.
EnglishWe do not see money-making institutions taking swift measures to try to monitor their methods.
Det är svårt att tänka sig att institutioner i kapitalets tjänst helt plötsligt skulle vilja börja kontrollera sina metoder.
EnglishIs it not ludicrous that countries that run up a deficit of over 3 % are then fined enormous sums of money, making their position worse?
Det är parlamentets talman och de stora politiska grupperna som bär ansvaret för det.
EnglishTo some extent Mr Atkins is right: there are other companies out there which are making money and they have to be supported.
Atkins har på sätt och vis rätt: det finns andra bolag där ute som tjänar pengar och de måste stödjas.
EnglishPorsche has found a new way of making money, and that is to take up options to buy shares in Volkswagen.
Porsche har hittat ett nytt sätt att tjäna pengar, och det är att teckna sig för optioner om att köpa andelar i Volkswagen.
EnglishColleagues, when you introduce moral issues into the process of money-making, it is never welcomed by those making money.
Kolleger, när man tar upp moralfrågor i samband med att man tjänar pengar, välkomnas detta aldrig av dem som tjänar pengarna.

Liknande översättningar för "money-making" på svenska

making substantiv
money substantiv
money market substantiv
money order substantiv
non-profit making adjektiv
money centre bank substantiv
money value substantiv
money box substantiv
Swedish
money laundering substantiv