"to monetize" - Svensk översättning

EN

"to monetize" på svenska

EN

to monetize [monetized|monetized] {verb}

volume_up
1. allmänt
2. finans, amerikansk engelska
to monetize (även: to monetise)

Användningsexempel för "to monetize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo how do these guys then monetize those infected computers?
Så hur gör då de här killarna sen för att tjäna pengar på de infekterade datorerna?
EnglishYes, provided that you have the rights to monetize this content.
Ja, förutsatt att du har rätt att få intäkter från innehållet.
EnglishOnce you can estimate the value of each of your site goals, it is straightforward to monetize your website.
När du kan uppskatta värdet på varje webbplatsmål är det enkelt att omvandla till pengar.
EnglishFirst of all, choose the blog that you want to put AdSense on, and go to the Layout | Monetize tab.
Först väljer du den blogg som du vill placera AdSense i och går till fliken Layout | Tjäna pengar.
EnglishAs long as you have the rights to monetize the game and the ads are presented according to the AdSense for games specific policies, you can use a pre-loader solution to display ads.
Om du har juridisk rätt att få intäkter från spelet och om annonserna visas enligt våra policyer för AdSense for games kan du visa annonserna med hjälp av en preloader-lösning.