"monetary value" - Svensk översättning

EN

"monetary value" på svenska

EN

monetary value {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
A virtually exclusive focus on monetary value, stability and consolidation is too narrow.
Att koncentrera nästan allt på penningvärde, stabilitet och konsolidering av offentliga budgets är inte nog!
We should use money to create value for our society, not to create monetary value!
Vi borde använda pengar för att skapa värde för samhället, inte för att skapa penningvärde!
While only 3.1% of the EU's active population may be directly generating monetary value in the cultural area, their impact is noticeable almost in every aspect of our lives.
Medan visserligen bara 3,1 procent av EU:s aktiva befolkning genererar ett direkt penningvärde inom kulturområdet, är deras inflytande märkbart i nästan varje aspekt av vårt liv.

Användningsexempel för "monetary value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should use money to create value for our society, not to create monetary value!
Vi borde använda pengar för att skapa värde för samhället, inte för att skapa penningvärde!
EnglishProsperity and jobs are not feasible without a secure monetary value.
Välfärd och arbetstillfällen kan inte skapas utan ett säkert monetärt värde.
EnglishA virtually exclusive focus on monetary value, stability and consolidation is too narrow.
Att koncentrera nästan allt på penningvärde, stabilitet och konsolidering av offentliga budgets är inte nog!
EnglishMotherhood has practically no value. In monetary terms its value is not even expressed by a minimum wage.
Moderskapet har i stort sett inget värde, och i ett ekonomiskt perspektiv är det inte ens värt en minimilön.
EnglishE-money is no different from other forms of money in that it stores monetary value and provides a convenient means of exchange.
E-pengar skiljer sig inte åt från andra former av pengar. De lagrar ett monetärt värde och erbjuder ett enkelt betalningsmedel.
EnglishSince 1994 the Commission has financed worldwide approximately 30 projects, the total monetary value of which is roughly EUR 15 million.
Sedan 1994 har kommissionen finansierat ett trettiotal projekt över hela världen till ett sammanlagt värde av ungefär 16 miljoner euro.
EnglishSo it is a very complex subject and one particularly difficult to grasp because we still have no universal indicators for putting a monetary value on environmental assets.
Frågan är alltså mycket komplex och mycket svår att formulera, eftersom det fortfarande saknas allmängiltiga indikatorer för en monetär bedömning av naturresurser.
EnglishWhile only 3.1% of the EU's active population may be directly generating monetary value in the cultural area, their impact is noticeable almost in every aspect of our lives.
Medan visserligen bara 3,1 procent av EU:s aktiva befolkning genererar ett direkt penningvärde inom kulturområdet, är deras inflytande märkbart i nästan varje aspekt av vårt liv.
EnglishThe two pillars are: the reference value for monetary growth, M3, and a broadly-based assessment of a wide range of indicators and their impact on the primary aim of price stability.
De två pelarna är: referensvärdet för penningmängdstillväxten, M3, och en bred bedömning av en mängd olika indikatorer och deras effekter på det primära prisstabilitetsmålet.

Synonymer (engelska) till "monetary value":

monetary value
English

Liknande översättningar för "monetary value" på svenska

monetary adjektiv
value substantiv
value verb
Swedish
to value verb
market value substantiv
book value substantiv
numerical value substantiv
Swedish
actual value substantiv
Swedish
added value substantiv
Swedish