"monetarism" - Svensk översättning

EN

"monetarism" på svenska

volume_up
monetarism {substantiv}
SV

"monetarism" på engelska

EN

monetarism {substantiv}

volume_up
1. finans
monetarism
volume_up
monetarism {utr.} (nationalekonomisk teori)
Europe does not have a social policy, it only has Maastricht monetarism.
Europa har ingen social politik, den har bara Maastrichtavtalets monetarism.
EMU locks us into dogmatic monetarism, an established policy of the right.
EMU låser oss vid en dogmatisk monetärism, en lagfäst högerpolitik.
But where are we to find that 'audace ' when we have all subjugated our reasoning to irrational monetarism which is leading us straight towards disaster unless we react against it?
Men var skall vi finna denna " audace ", när vår tanke har förslavats av denna vansinniga monetarism, som styr oss rakt emot katastrofen, om vi inte reagerar.
SV

monetarism {utrum}

volume_up
1. "nationalekonomisk teori", finans
monetarism
Europa har ingen social politik, den har bara Maastrichtavtalets monetarism.
Europe does not have a social policy, it only has Maastricht monetarism.
EMU låser oss vid en dogmatisk monetärism, en lagfäst högerpolitik.
EMU locks us into dogmatic monetarism, an established policy of the right.
Men var skall vi finna denna " audace ", när vår tanke har förslavats av denna vansinniga monetarism, som styr oss rakt emot katastrofen, om vi inte reagerar.
But where are we to find that 'audace ' when we have all subjugated our reasoning to irrational monetarism which is leading us straight towards disaster unless we react against it?

Användningsexempel för "monetarism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEurope does not have a social policy, it only has Maastricht monetarism.
Europa har ingen social politik, den har bara Maastrichtavtalets monetarism.
EnglishEMU locks us into dogmatic monetarism, an established policy of the right.
EMU låser oss vid en dogmatisk monetärism, en lagfäst högerpolitik.
EnglishThe plan to tighten up the stability pact is pure sado-monetarism.
Planen för att effektivisera stabilitetspakten är ren sadomonetarism.
EnglishWhat Greece needs, Mr Barroso, is devaluation, not sado-monetarism.
Vad Grekland behöver är devalvering, inte sadomonetarism.
EnglishNow, competitiveness plus competition, monetarism plus finances - this has nothing to do with health.
Varken konkurrenskraft och konkurrens, pengar eller finanser har alltså någonting med hälsa att göra.
EnglishIt takes up elements of the monetarism of the 80s and 90s without taking account of its background.
De tar upp faktorer från monetarismen från 1980- och 90-talen utan att ta hänsyn till dessa faktorers bakgrund.
EnglishThey are told there is no alternative to this; it is a form of sado-monetarism, and it is sending them crazy.
De får höra att det inte finns några alternativ till detta, det är en form av sadomonetarism, och de håller på att bli galna.
EnglishOnce again the Commission and the Council have become exponents of monetarism at the cost of social policy and the social rights of working people.
Ännu en gång gör sig kommissionen och rådet till förespråkare för monetarismen på bekostnad av socialpolitiken och arbetstagarnas sociala rättigheter.
EnglishBut where are we to find that 'audace' when we have all subjugated our reasoning to irrational monetarism which is leading us straight towards disaster unless we react against it?
Men var skall vi finna denna " audace" , när vår tanke har förslavats av denna vansinniga monetarism, som styr oss rakt emot katastrofen, om vi inte reagerar.
EnglishBut where are we to find that 'audace ' when we have all subjugated our reasoning to irrational monetarism which is leading us straight towards disaster unless we react against it?
Men var skall vi finna denna " audace ", när vår tanke har förslavats av denna vansinniga monetarism, som styr oss rakt emot katastrofen, om vi inte reagerar.
EnglishThe rigid and unsuccessful monetarism of the Stability Pact must be re-examined and discarded so that we might have a uniform policy which has prosperity as its primary objective.
Stabilitetspaktens stela och misslyckade monetarism måste omprövas och förkastas, för att vi skall kunna ha en enhetlig politik som sätter välfärdsmålen främst.
EnglishWe have to set off along a new path, one that breaks with economics and monetarism, is based on an upward harmonisation of rights and wage levels and provides new impetus for quality development.
Nu kommer vi snart att få se om de som ger kommissionen råd om rökning kommer från tobaksindustrin eller från grupper som arbetar med att bekämpa cancer.
EnglishPlease do not dissipate that little spirit that we have succeeded in introducing into a Europe that is still swayed too strongly by questions of economic policy, trade policy and monetarism.
Förstör inte den lilla gnista som vi har lyckats ingjuta i ett EU som fortfarande står obeslutsamt i mycket hög grad i frågor om ekonomisk politik, handelspolitik och monetarism.
EnglishThe single currency is therefore not at all a democratic asset for the citizens of Europe, but a powerful tool of monetarism, as can be seen from the recent increase in the rate of interest.
Den gemensamma valutan är därmed inte på något sätt en demokratisk vinst för Europas medborgare, utan monetarismens mäktiga verktyg, vilket den senaste räntehöjningen vittnar om.
EnglishSuch a policy should bring the overcautious monetarism of the ECB into perspective and should break with the neo-liberal principles of privatisation and undermining social protection.
En sådan politik bör relativisera Europeiska centralbankens överdrivet försiktiga monetarism och bryta med de nyliberala principerna om privatiseringar och ifrågasättande av den sociala tryggheten.