"Monday morning" - Svensk översättning

EN

"Monday morning" på svenska

EN

Monday morning {substantiv}

volume_up
Monday morning
We have to recognise that this is not simply a bright idea for a Monday morning to be forgotten by the end of the week.
Vi måste erkänna att detta inte bara är en god idé att ta upp en måndagsmorgon för att sedan glömmas bort mot slutet av veckan.

Användningsexempel för "Monday morning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would be pleased to come to the Commission on Monday morning to read the minutes there.
Jag är gärna beredd att komma till kommissionen på måndag morgon och läsa igenom protokollen där.
EnglishHe is a member of that executive, which meets every Monday morning.
Han är ledamot i partistyrelsen som möts varje måndag förmiddag.
EnglishWhen the egg goes on display Monday morning...... you'll have 48 hours to steal it before your deadline's up.
När ägget ställs ut på måndag morgon, har du 48 timmar på dig att stjäla det innan din deadline går ut.
EnglishAnd it's Monday morning, and the news has just broken about this satellite that's now orbiting the planet.
Det är måndag förmiddag, och man har just fått nyheten om satelliten som nu ligger i omloppsbana runt jorden.
EnglishI can also tell you that we invited all those with responsibilities in this sector to Brussels on Monday morning.
Jag kan också meddela att vi på måndagsmorgonen hade bjudit in samtliga ansvariga på området till Bryssel.
EnglishWe have said that if you speak out against this, we shall do so at the vote on Monday morning, as is our right.
Vi har sagt att om ni motsätter er detta, ska vi göra det vid omröstningen på måndag morgon, eftersom det är vår rätt.
EnglishOn Monday morning, there was an extraordinary Eurocontrol council, which agreed on the so-called 'free zones' model.
På måndag förmiddag höll Eurocontrol ett extraordinarie möte, där man enades om den så kallade modellen för ”frizoner”.
EnglishWe have to recognise that this is not simply a bright idea for a Monday morning to be forgotten by the end of the week.
Vi måste erkänna att detta inte bara är en god idé att ta upp en måndagsmorgon för att sedan glömmas bort mot slutet av veckan.
EnglishI'm gonna fly back Monday morning.
EnglishThe quote is as follows: "From Friday morning to Monday evening I slept five hours, had two night duties in accident and emergency.
Citatet lyder som följer: " Mellan fredag morgon och måndag kväll sov jag fem timmar, hade jag två nattpass på akutmottagningen.
EnglishIt's Monday morning.
EnglishWhat do the employers do, line up their employees on a Monday morning and check their skin types and whether they have been overexposed at the weekend?
Vad gör arbetsgivarna? Radar de upp sina anställda en måndagmorgon och kontrollerar deras hudtyper och om de har varit överexponerade under helgen?
EnglishThey look around and they see their friends going into jobs where they may quit working at lunchtime on Friday and not start work again until the Monday morning.
De ser sig omkring och upptäcker att deras vänner har arbeten där de kan sluta arbeta vid lunchtid på fredagen och inte behöver börja arbeta igen förrän måndag morgon.
EnglishThey are the result of a political will to sort everything out during the weekend in question, whilst the financial markets are shut from the Thursday evening to the Monday morning.
Den är resultatet av den politiska viljan att förbereda allt under helgen i fråga då finansmarknaden är stängd från torsdag kväll till måndag morgon.

Liknande översättningar för "Monday morning" på svenska

morning substantiv
good morning interjektion
early morning substantiv
Good morning
Swedish
alert in the morning adjektiv
Swedish
tired in the morning