EN

Monday {substantiv}

volume_up
The President read out the changes to the agenda for Monday and Tuesday
Ordföranden meddelade de ändringar som föreslagits för måndag och tisdag.
No amendments have been proposed to the agenda for Monday or Tuesday.
Inga ändringar i föredragningslistan för måndag och tisdag har föreslagits.
The agenda you have seen for Monday and Tuesday will therefore remain the same.
Arbetsplanen för måndag och tisdag kommer därför att förbli densamma.

Användningsexempel för "Monday" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
I måndags uppmärksammade vi Europadagen, en dag för att fira Europeiska unionen.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
Den höga representanten gav uttryck för denna åsikt i sitt uttalande i måndags.
EnglishThe translations had to be carried out very quickly between Monday and Wednesday.
Det blev nödvändigt att göra översättningarna mycket snabbt från måndag till onsdag.
EnglishOn Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
Kontaktgruppen fattade i måndags beslut om ett antal halvhjärtade och svaga åtgärder.
EnglishWhat happened on Monday in Brussels reminds me of the Munich Conference in 1938.
Det som hände i Bryssel i måndags påminner mig om Münchenkonferensen 1938.
EnglishThey will continue, of course, at the General Affairs Council on Monday, 21 November.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
EnglishTherefore, on Monday we expressed our reservations about one of the candidates.
Därför uttalade vi i måndags vår reservation vad gäller en av kandidaterna.
English(FR) The Minutes of the sitting of Monday 14 January 2008 have been distributed.
Protokollet från sammanträdet måndagen den 14 januari 2008 har delats ut.
EnglishLast Monday agreement was reached within ASEAN on international aid to Burma.
I måndags nåddes en överenskommelse inom Asean om internationellt bistånd i Myanmar.
EnglishMy action on Monday was one further small step in trying to achieve that.
Mitt agerande i måndags var ett ytterligare litet steg för att försöka göra det.
EnglishThen we speak about these things on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday morning.
Sedan pratar vi om dessa saker måndag, tisdag, onsdag och torsdag förmiddag.
EnglishThe Committee on the Environment, Public Health and Food Safety did this on Monday.
Det gjorde utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i måndags.
EnglishI understand that in any case the Council of Ministers will meet next Monday.
Jag har förstått att ministerrådet hur som helst kommer att sammanträda nästa måndag.
EnglishI was in this House on Monday night when the agenda was agreed by this body.
Jag var här i måndags kväll när parlamentet fastställde föredragningslistan.
EnglishOn Monday I decided that the first response in terms of money should be EUR 2 m.
I måndags beslöt jag att det första stödet i fråga om pengar skulle bli 2 miljoner euro.
Englishfor amendments and joint motions for a resolution, Monday, 10 December at 7 p.m.
för ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag måndagen den 10 december kl. 19.00.
EnglishThis coincides with the EU point of view, as stated in our conclusions last Monday.
Våldet kanske har minskat, men det ökända Janjaweed och milisen är fortfarande aktiva.
EnglishThe Commission only forwarded the draft directive to Parliament on Monday.
Kommissionen översände först på måndagen utkastet till direktiv till denna kammare.
EnglishLast Monday, the General Affairs Council also issued conclusions to this effect.
Förra måndagen drog också rådet (allmänna frågor) liknande slutsatser.
EnglishLast Monday a directive concerning ‘citizens of third countries’ entered into force.
Förra måndagen trädde ett direktiv om ”medborgare i tredjeländer” i kraft.

Synonymer (engelska) till "Monday":

Monday
English