"monastery" - Svensk översättning

EN

"monastery" på svenska

volume_up
monastery {substantiv}
SV
EN

monastery {substantiv}

volume_up
1. religion
monastery
Hey, Kate ringde precis från kloster utgrävningen.
Old churches and monasteries fall into ruin or are deliberately destroyed.
Gamla kyrkor och kloster förfaller eller har aktivt förstörts.
Homes, churches and monasteries in Christian communities are being ransacked and destroyed.
Hem, kyrkor och kloster i kristna samhällen plundras och förstörs.

Användningsexempel för "monastery" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe land dispute over the monastery of Mor Gabriel is one more demonstration of this.
Tvisten om marken som klostret Mor Gabriel ligger på är ytterligare ett bevis på detta.
EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
I slutet av september angreps hundratals munkar från Bat Nha-klostret.
EnglishMajor damage was caused to the entire monastery complex while the police simply sat by and watched.
Omfattande skador orsakades på hela klosterkomplexet, medan polisen bara såg på.
EnglishLast month five Tibetan monks were arrested in Drepung Monastery.
Förra månaden arresterades fem tibetanska munkar i Drepungklostret.
EnglishThe case of the monastery of Mor Gabriel is one example of the problem.
Fallet Mor Gabriel är ett exempel på problemet.
EnglishThe case of the Mor Gabriel monastery is pending, and we shall have to await the judgment regarding that monastery.
Ärendet med klostret Mor Gabriel är ännu inte avgjort, och vi måste avvakta domstolens utslag.
EnglishSubject: Christians in Turkey: Mor Gabriel monastery
Angående: Kristna i Turkiet: klostret Mor Gabriel
EnglishKate just called from the monastery dig.
Hey, Kate ringde precis från kloster utgrävningen.
EnglishMr President, it was at the beginning of October that the 28-year old monk Ngawang Jangchub died in his cell in the Drepung monastery.
Det var i början av oktober som den 28-årige munken Ngawang Jangchub dog i sin cell på Drepungklostret.
EnglishThe police and special units responded promptly to this by sealing the monastery off from the outside world for days on end.
Polisen och speciella enheter svarade omedelbart med att spärra av klostret från omvärlden i flera dagar i sträck.
EnglishThey were invented at the Tepl monastery.
EnglishMrs Lynn has already described how, on 23 November, Chinese security forces occupied the Drepung monastery near the capital, Lhasa.
Elizabeth Lynne har redan beskrivit hur kinesiska säkerhetsstyrkor den 23 november ockuperade Drepungklostret i närheten av huvudstaden Lhasa.
EnglishCave-in at the monastery!
EnglishYesterday I raised a question which our 'Superior' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.
I går tog jag upp en fråga som vår "överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.
EnglishYesterday I raised a question which our 'Superior ' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.
I går tog jag upp en fråga som vår " överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.
EnglishBuddhist monks have written 'no' on their monastery walls to send their message to Burmese civilians for the constitutional referendum in May.
Buddistmunkarna har skrivit ”nej” på klostermurarna för att sända sitt budskap till den burmesiska civilbefolkningen inför folkomröstningen om konstitutionen i maj.
EnglishI thereby close the subject, in obedience to the Superior of the monastery and as the monk obedient to and respectful of democracy I am pleased to continue to be.
Jag avslutar därmed ämnet, av lydnad gentemot klostrets överordnade och såsom den lydande munk som respekterar demokratin som jag vill fortsätta att vara.
EnglishMrs Lynn has already described how, on 23 November, Chinese security forces occupied the Drepung monastery near the capital, Lhasa.
Med tanke på situationen i Tibet är det tydligt att världssamfundet måste fortsätta att utöva påtryckningar på Kina för att förbättra fångarnas villkor och avskaffa tortyr och dödsstraff.
EnglishWhat is more, the 7 000-strong Drepung Monastery has been occupied by the Chinese Special Forces since 25 November, and hence completely cut off from the outside world.
Drepungklostret, med sina 7 000 invånare, har dessutom varit ockuperat av kinesiska säkerhetsstyrkor och helt avskilt från omvärlden sedan den 25 november.
EnglishOn 8-10 December 2009, an EU delegation visited the Bat Nha monastery and the Phuoc Hue temple, to which nearly 200 remaining members of Plum Village have fled.
En EU-delegation besökte den 8-?10 december 2009 Bat Nha-klostret och Phuoc Hue-pagoden, dit nästan 200 återstående medlemmar av Plum Village har tagit sin tillflykt.