"monarchy" - Svensk översättning

EN

"monarchy" på svenska

volume_up
monarchy {substantiv}
SV
SV
EN

monarchy {substantiv}

volume_up
monarchy
The United Kingdom is a constitutional monarchy and parliamentary democracy.
Storbritannien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati.
Independent since 1830, Belgium is a constitutional monarchy.
Belgien blev självständigt 1830 och är en konstitutionell monarki.
Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Danmark är en monarki och regeras nu enligt 1953 år konstitution.

Användningsexempel för "monarchy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe monarchy did not govern the country by laws, however, but by exceptions to them.
Envåldshärskaren styrde dock inte landet med lagar utan med undantag till lagarna.
EnglishThe United Kingdom is a constitutional monarchy and parliamentary democracy.
Storbritannien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati.
EnglishDenmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Danmark är en monarki och regeras nu enligt 1953 år konstitution.
EnglishI am also thinking here of the positive results of the former Austrian-Hungarian monarchy.
Jag tänker här också på de positiva aspekterna av den tidigare monarkin i Österrike-Ungern.
EnglishIt all began with the Habsburg monarchy, which was in some respects similar to the present-day European Union.
Alltsammans började med Habsburgsmonarkin, som i vissa avseenden liknade dagens EU.
EnglishIndependent since 1830, Belgium is a constitutional monarchy.
Belgien blev självständigt 1830 och är en konstitutionell monarki.
EnglishSpain is a constitutional monarchy, with a hereditary monarch and a parliament with two chambers: the Cortes.
Spanien är en monarki och har ett parlament med två kamrar, cortes (nationalförsamlingen).
EnglishThree rounds of negotiations resulted in the Maoists abandoning their demand for the abolition of the monarchy.
Tre förhandlingsomgångar resulterade i att maoisterna övergav sitt krav på monarkins avskaffande.
EnglishSo might this be a report against the monarchy?
Då är det kanske ett betänkande mot monarkin?
EnglishYou operate on the principles of absolute monarchy.
EnglishNepal is relatively new to the concept of multiparty democracy, which it established only in 1990 with the framework of a constitutional monarchy.
Politikerna vägrar att sätta Nepals intressen främst, utan sätter sina egna intressen främst.
EnglishHe has also wisely distanced himself from the restoration of the monarchy as an issue, leaving this to his people to decide.
Han har också klokt nog avlägsnat sig från återuppbyggnaden av monarkin som fråga, och låter sitt folk avgöra detta.
EnglishThree rounds of negotiations resulted in the Maoists abandoning their demand for the abolition of the monarchy.
Europeiska folkpartiets grupp uppmanar maoisterna att förnya sitt eldupphör en gång för alla och återvända till förhandlingsbordet.
EnglishThe latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Maoistrebellerna kämpar för att störta den konstitutionella monarkin och deras mål är att upprätta en kommunistisk stat.
EnglishThe guerrillas - unlike the majority of the population who are unequivocal in their support - want an end to the constitutional monarchy.
Gerillagrupperna vill ha ett slut på den konstitutionella monarkin, tvärtemot vad majoriteten av befolkningen vill.
EnglishAfter all, Mr Juncker and his colleagues have decreed, without tolerating any opposition, that the Belgian monarchy must be sustained.
Jean-Claude Juncker och hans kolleger har ju, utan att tolerera någon opposition, förklarat att den belgiska monarkin måste stödjas.
EnglishDuring the peaceful seventy-year reign of Emperor Franz Joseph I, a committee was set up to search for a big idea for the monarchy.
Under kejsar Frans Josef den förstes sjuttio fredliga år vid makten inrättades en kommitté som skulle söka ett vidare begrepp för monarkin.
EnglishMany of these medics have been accused of trying to overthrow the monarchy and face trial with military prosecutors and possible death sentences.
Många i sjukvårdspersonalen har anklagats för att försöka störta monarkin. Nu ska de åtalas av militäråklagare och riskerar att dömas till döden.
English. – Mr President, in Nepal, a king has managed to destroy not only a new democracy, but also an ancient monarchy with deep roots among the people.
   . – Herr talman! I Nepal har en kung lyckats att förstöra inte bara en ny demokrati utan även en gammal monarki med djupa rötter hos folket.
EnglishTo this end, as recommended by the International Crisis Group, international society must change its current approach, particularly with regard to the monarchy.
Under tiden måste rådet och medlemsstaterna se till att förbudet mot militärt bistånd kvarstår strikt enligt uppförandekoden för vapenexport.